ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

จำนวนรวม  [ 200 ]  สาขา

ชื่อสาขา ติดต่อ เปิดบริการ หมายเหตุ
สำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(สนญ)
63 พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-9000
โทรสาร 02-202-1039
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 15.30
สาขาหลัก กระบี่
1/6/2007 ร่วมจิตร ปากน้ำ เมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-756-30483-9
โทรสาร 0-756-30483-9
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กาญจนบุรี
20/26-29 รพ.ธนกาญจน์ แสงชูโต บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-516758-64
โทรสาร 034 - 622816
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กาฬสินธุ์
20/10-11 ประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ (043) 821-890-7
โทรสาร (043) 821-890-7 ต่อ 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กำแพงเพชร
610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-773151-8
โทรสาร 055-773151-8 ต่อ 105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กิ่งแก้ว
18-ธ.ค. 44 กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2175-2029-33 , 0-2738-8706
โทรสาร สินเชื่อ 0-2175-2029-33 กด 4 , การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ขอนแก่น
632 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043) 270-400-11
โทรสาร (043) 270-401-11
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก คอนแวนต์
38 คิวเฮ้าส์คอนแวนต์ คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2237-8997-9 , 0-2632-0592-3
โทรสาร 0-2235-0659 , 0-2632-1137
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก จันทบุรี
ม.ค.-71 พระยาตรัง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3935-1272-8
โทรสาร 0-3932-2113
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก แจ้งวัฒนะ
431 เมืองทองธานี บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2961-0023-4
โทรสาร กด 41
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ฉะเชิงเทรา
153 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3881-2682-7
โทรสาร 0-3881-2687
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชลบุรี
39/3 สุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3876-5781-9
โทรสาร 0-3876-5785
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชัยภูมิ
171/8 -12 สนามบิน ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ (044)830-959-64
โทรสาร (044)830959-105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชุมพร
7/2 หมู่ 5 ชุมพร-ระนอง วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-576566-9
โทรสาร 077-576569
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เชียงราย
881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-600746 - 51
โทรสาร
งานการเงิน (053-600746 ต่อ 109),
งานสินเชื่อ(053-600746 ต่อ 206)
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เชียงใหม่
260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-245276-8
โทรสาร 053-304-927
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เซ็นต์หลุยส์ 3
26 11 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2212-6127 , 0-2212-6678-9
โทรสาร สินเชื่อ 0-2212-6126 , การเงิน 0-2211-0641
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ดอนเมือง
174/9-11 หมู่ 9 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-9966960-2
โทรสาร 02-5336342
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ตรัง
59/16-18 ห้วยยอด ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-222868-9
โทรสาร 075222880
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนจอมพล
704/14-17 ถนนจอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)269205-7
โทรสาร (044) 258-151 ต่อ 4
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนนิมมานเหมินทร์
6/1/2002 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-400-661-70
โทรสาร 053-400-661 ต่อ 109
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น
433/20-21 ,ม.2 มิตรภาพ ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (043)4655020-28
โทรสาร (043)465-029
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนโรจนะ
481 โรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3522-7471-4
โทรสาร 0-3522-7474
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เทพารักษ์
44/4 เทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2706-6112-21
โทรสาร 0-2706-6119
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครปฐม
364/7 เทศา พระประโทน เมือง นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-257620
โทรสาร 034-257321 ต่อ 104, 108
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครราชสีมา
517/143-145 มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (044)248201-7
โทรสาร (044) 248-208
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครศรีธรรมราช
543 ราชดำเนิน ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-346950-1
โทรสาร 075346950-1 ต่อ 109
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครสวรรค์
867/125 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221415,056-224637,056-229501 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก น่าน
179-180 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-771-362-3,054-710666, 054-711699
โทรสาร 054-771362-3 ต่อ 108
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บ่อวิน
128/415-6 ปากร่วม-ห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3817-3048-54
โทรสาร 0-3817-3048-54
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บางเขน
251/20-23 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0-2972-8579-80
โทรสาร 0-2972-8581
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บางใหญ่
52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ 7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0-2903-2022-4
โทรสาร กด 13
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บ้านฉาง
67/40-41 สุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3860-5565-7
โทรสาร 0-3860-5565
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บุญศิริ
10/1/2003 บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2622-1241-6
โทรสาร สินเชื่อ 0-2622-1840 , การเงิน 0-2622-1247
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บุญสัมพันธ์
78/164-165 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0-3837-7015-8
โทรสาร 0-3837-7015-8
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บุรีรัมย์
18/20 ธาณี ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ (044)616972-5
โทรสาร (044)616972-107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ปทุมธานี
34/1,34/3 กรุงเทพ-ปทุมธานี บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2593-6044-50
โทรสาร 0-2593-6051
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ประจวบคีรีขันธ์
49 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ (032)551115-20
โทรสาร (032)551115-20
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ปราจีนบุรี
147/1 ราษฤร-ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3720-0343-7
โทรสาร 0-3720-0343
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ปลวกแดง
296/22 ปลวกแดง-โรงน้ำตาล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3802-5916-8
โทรสาร 0-3802-5907
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 10.00 - 18.00
สาขาหลัก พระนครศรีอยุธยา
6/6/2009 นเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3524-5167-70
โทรสาร 0-3524-5172
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พระราม 2
96/10-12 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2867-1350-6
โทรสาร กด 110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พระราม 6
1557 พิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2913-2261-3
โทรสาร 0-2913-2264
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พหลโยธิน
1291/1 เอไอเอส ทาวเวอร์ 9 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2357-1126-8
โทรสาร 0-2357-1129
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พะเยา
963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-410-261-9
โทรสาร 054-410-272
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พัทยา
ส.ค.-51 พัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21500
โทรศัพท์ 0-3837-0501-3
โทรสาร 0-3837-0521
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พัทลุง
6-เม.ย. เพียรยินดี คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-615601-5, 074-612805-7
โทรสาร 074-612805-7
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พิษณุโลก
839,839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-378100-5
โทรสาร 055-378-100 ต่อ 116
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พุทธมณฑล
9 หมู่ 6 พงษ์ศิริชัย บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0-2889-7070-6
โทรสาร 0-2889-7077
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบุรี
2/85-87 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032424225-8
โทรสาร 032424225-8
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบุรีตัดใหม่
2445/2 ธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2318-1051 , 0-2319-7310-1 , 0-2718-2247-8
โทรสาร 0-2718-2249
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบูรณ์
14-ก.ย. ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-711-655-9
โทรสาร 056-711-655-9 ต่อ 117
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพียวเพลสรามคำแหง 110
86/2 ศูนย์การค้าเพียวเพลส 110 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2372-3522 , 0-2372-3531-2
โทรสาร 0-2372-3515
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก แพร่
164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-621-490-5 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2567-4104
โทรสาร กด 110
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก แฟชั่น ไอส์แลนด์
587,589,589/7-9 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2947-5553-4
โทรสาร 0-2947-5554 กด 108
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก ภูเก็ต
59/45-47 บางกอก ตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-8191-3
โทรสาร 0-7621-8191-3
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก มหาสารคาม
51, 51/1, 53/1 ริมคลองสมถวิลราษฎร์ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ (043) 741-204-10
โทรสาร (043) 741-204-10 ต่อ 105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เมกา บางนา
39 ศูนย์การค้าเมกา บางนา บางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2105-1167-70
โทรสาร 0-2105-1167-70 กด 107
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก ไมตรีจิต
60,62,64 พระแก้ว มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2623-3034-8 , 0-2623-3043-6
โทรสาร 0-2623-3039
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ยโสธร
55/3 รัตนเขต ในเมือง เมือง ยโสธร 35000
โทรศัพท์ (045) 711-740, 713-094
โทรสาร (045) 713-094/045-714592-3
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ยะลา
215/3-4 สิโรรส สะเตง เมือง ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-223551-5
โทรสาร 073223551-5ต่อ108
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาหลัก ร้อยเอ็ด
389391 แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ (043) 523-310-7
โทรสาร (043) 523-310-7 ต่อ 105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ระยอง
141/7-10 สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-2603
โทรสาร 0-3880-0464
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก รังสิต
821 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2996-1353-9
โทรสาร กด 3
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ราชดำเนิน
97 เทเวศประกันภัย ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2282-9821-5
โทรสาร สินเชื่อ 0-2282-9840 , การเงิน 0-2282-9841
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ราชบุรี
7 คฑาธร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-315463-7
โทรสาร 032-315463-7 ต่อ 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลพบุรี
99/5 พหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3678-4455-7
โทรสาร 0-3642-0600
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลาดกระบัง
125 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2915-2631-5 , 0-2915-2651-2
โทรสาร 0-2915-2653
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลาดพร้าว
2326 114 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2934-1070-6
โทรสาร 0-2934-3344
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำปาง
435 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-230-035-2
โทรสาร 054-225-150
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำพูน
23/9 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100
โทรศัพท์ 053-535178-82,053-510433-4
โทรสาร 053-510-433 ต่อ 103
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำลูกกา
11/5/2006 ลำลูกกา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2531-5792,6405
โทรสาร 0-2531-9563
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
888 ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ พิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-6247-8
โทรสาร กด 111
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก ศรีนครินทร์
87,89 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2361-6555-6 , 0-2748-1390-2
โทรสาร สินเชื่อ 0-2393-2486 , การเงิน 0-2748-1391-2 กด 18
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ศรีราชา
126/1-3 สุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-2032-42
โทรสาร 0-3877-2038
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ศรีสะเกษ
444/149 ขุขันธ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ (045)631375-6
โทรสาร (045)631375-6 ต่อ 100
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สกลนคร
389 สี่แยกคูเมือง-ไอทียู ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ (042) 733-600-5
โทรสาร (042) 433-600-5 ต่อ 114
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สงขลา
9/71-72 กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-333836-8
โทรสาร 074-333839
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สมาร์ท
63 ทวีมิตร พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-2481882-5
โทรสาร 02-2481882-5ต่อ109
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 7.30 - 17.30
สาขาหลัก สมุทรสาคร
48 หมู่ 8 เศรษฐกิจ1 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-815773-82
โทรสาร 034-815782
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สยามสแควร์
388 สยามสแควร์วัน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2115-1322-27 , 0-2252-3647-49
โทรสาร สินเชื่อ 0-2115-1322-27 กด 302 , การเงิน 0-2115-1322-27 กด 301
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก สระบุรี
158/10 พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3631-5159-60
โทรสาร 0-3635-1159
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์ แหลมฉบัง
399/63-64 ทุ่งสุขลา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3848-0585-7
โทรสาร 0-3848-0588
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สัตหีบ
507/30 สุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 0-3843-7586-90
โทรสาร 0-3843-7590
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สำนักพระราม 9
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-1000
โทรสาร 02-202-1039
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 15.30
สาขาหลัก สำโรง
2/3/2222 สุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2384-3483-5 , 0-2757-7429-31
โทรสาร สินเชื่อ 0-2384-2579 , การเงิน 0-2384-7637
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สี่แยกบ้านแขก
121 อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2861-4910-9
โทรสาร 0-2861-4917
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขสวัสดิ์
94 หมู่18 บิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02-4637322-5
โทรสาร 02-4637326
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10:30 - 19:00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก สุขาภิบาล 1
30/435 สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2510-3617-8 , 0-2947-8005-7
โทรสาร สินเชื่อ 0-2510-3617-8 กด 118 , การเงิน 0-2509-3830
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขาภิบาล 3
58/75 146 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2372-0551-2 , 0-2373-0518-9
โทรสาร 0-2728-0796
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขุมวิท
1 กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง 25 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-6345-7 , 0-2661-6120-2
โทรสาร 0-2260-6348
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุพรรณบุรี
38/10-12 เณรแก้ว ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-522512-5
โทรสาร 035-501340
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุราษฎร์ธานี
31/10 หมู่ 2 สุราษฎร์-พุนพิน วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077- 200-917-8 , 077-200-350
โทรสาร 077-200-412 ต่อ 207
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุรินทร์
233/1 เทศบาล1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ (044)538154,164
โทรสาร (044)538154 ต่อ108
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หนองแขม
1085,1087 หมู่ 2 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2420-7475-7
โทรสาร 0-2431-1340
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หนองคาย
644 หมู่ 4 เสด็จ มีชัย เมือง หนองคาย 43000
โทรศัพท์ (042) 464-306-9 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หัวหิน
178/12-13 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0-3253-2075-6
โทรสาร 0-3253-2075
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หาดใหญ่
843 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-345526-30
โทรสาร FAXต่อ119
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ห้าแยกปากเกร็ด
99/169 ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2964-2201-3
โทรสาร 0-2964-2204
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก อ่างทอง
54/83 เลี่ยงเมืองอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3561-3507-9
โทรสาร 035-613-488#6
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8:30 - 15:30
สาขาหลัก อุดรธานี
596/7 หมู่ 1 ทหาร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ (042) 122-330-9
โทรสาร (042) 122-330-9 ต่อ 208
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก อุบลราชธานี
263 อุปลีสาน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045)265801-8
โทรสาร 045-265801-10 ต่อ 114
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เกาะสมุย
11 ม.1 - แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-430511, 077-470-1
โทรสาร 077-430512
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ฉลอง
18/52-53 เจ้าฟ้าตะวันออก ฉลอง เมือง ภูเก็ค 83000
โทรศัพท์ 076-384632-5
โทรสาร 076-384635
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ชัยนาท
302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-411-370 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ชุมแพ
2/8/2009 ชุมแพ-ภูเขียว ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40290
โทรศัพท์ (043) 386-091-4 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ซีคอน บางแค
607 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2458-2960-3
โทรสาร 0-2458-2963
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า
1-ก.ค. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-433-7834-7
โทรสาร 02-433-7834-7 กด 105
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9
9-ก.ย. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-160-3426-9
โทรสาร 02-160-3426-9 กด 104
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา ระยอง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง สี่แยกเกาะลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3894-2984-7
โทรสาร 0-3894-2984-7
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ 0-3804-3580-2
โทรสาร 0-3804-3580-2
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
สาขาย่อย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธาน 84000
โทรศัพท์ 077602793-6
โทรสาร 077602793-6 ต่อ 22
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล หาดใหญ่
334 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลส 90110
โทรศัพท์ 074-339690-3
โทรสาร 074-339693
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
99,99/1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 3 ห้อง 360 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ "043-288236,043-288378,043-288393,043-288424"
โทรสาร "043-288236,043-288378,043-288393,043-288424 ต่อ 105"
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.31 - 19.01 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
79 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2164-0089-92
โทรสาร กด 120
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.30 น. เฉพาะวันที่ 28,29,30,31,1 ปิดทำการ 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
321 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042921371-2, 042921496-7 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น 3 วงแหวนรอบเมือง แจระแม เมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045)422381-4 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต
380-381 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-903767
โทรสาร 053-903768
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.30 น. เฉพาะวันที่ 28,29,30,31,1 ปิดทำการ 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลศาลายา
321 หมู่9 บรมราชชนนี บางเตบ สามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 02-4296874-77 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางแค
518 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2454-2680,2706
โทรสาร 0-2454-9430
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ตราด
308/4-5 สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0-3953-2712-4
โทรสาร 0-3953-2715
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ตาก
9-เม.ย. ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 055-521-029, 521-046
โทรสาร 055-521-029, 521-046 ต่อ 102
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถนนทรงวาด
1008-1016 ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2622-9631-4
โทรสาร 0-2622-9631-4 กด 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถนนราษฎร์อุทิศ
61/5 ราษฎรุ์ทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลส 90110
โทรศัพท์ 074-255937-40
โทรสาร 074-255940
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถลาง
59/11-12 เทพกระษัตรี ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-617018-20
โทรสาร 076-617018ต่อ107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ทุ่งสง
1-มิ.ย. ชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-411363
โทรสาร 075-411579
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส พระราม 4
3300 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4 พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-249-3852-3 , 02-249-3940
โทรสาร 0-2249-3941
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
735/2 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2108-6108-10
โทรสาร 02-108-6108-10 กด 106
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย นครนายก
74/144-145 สุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 0-3732-0915-7
โทรสาร 0-3732-0918
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นครพนม
14/9 เทศาประดิษฐ์ หนองแสง เมือง นครพนม 48000
โทรศัพท์ (042) 520-113-6
โทรสาร (042) 520-113-6 ต่อ 105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นราธิวาส
57/3-4 อาคารพาณิชย์ สุริยะประดิษฐ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-516101-4
โทรสาร ต่อ200
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาย่อย นางรอง
601, 603 ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ (044)624205-8
โทรสาร (044)624205-8 ต่อ 104
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นิคมพัฒนา
239/23 กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-7086-9
โทรสาร 0-3863-7086-9
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรม 304
525/18-19 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 0-3721-8883-5
โทรสาร 0-3721-8886
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 10.00 - 18.00
สาขาย่อย บัวใหญ่
154, 156 นิเวศ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
โทรศัพท์ (044)913921-2,(044)913933-4
โทรสาร (043)9139212 ต่อ 107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บางบัวทอง
88/11-12 หมู่ 4 บางกรวย-ไทรน้อย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2571-7826-7
โทรสาร 0-2570-7808
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บ้านบึง
88/25-26 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 0-3844-5681-2
โทรสาร 0-3844-5681-2
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บ้านโป่ง
37/127-128 ถนนปากแรด บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-200628-30
โทรสาร 032-200628
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บิ๊กซี นวนคร
98/196 หมู่ 13 ศูนย์การค้าบิ๊กซี นวนคร พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2520-4117-9
โทรสาร 0-2520-4120
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซี ราชดำริ
97/11 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำริ ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2250-4790-3
โทรสาร 0-2250-4793 กด 108
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซี สมุทรปราการ
498/1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2389-1602-4
โทรสาร 0-2389-1605
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซีรังสิต คลอง 6
158/17 หมู่ 4 ศูนย์การค้าสาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง 6 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2577-0556-8
โทรสาร กด 301
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บึงกาฬ
405/4 หมู่ที่ 1 บึงกาฬ-พรเจริญ บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ (042) 403-242-4
โทรสาร (042) 403-245
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บึงสามพัน
18 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ 056-731-844-7
โทรสาร 056-731844-7 ต่อ 109
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ปัตตานี
60/1-2 ยะรัง อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-334095-6
โทรสาร 073-334095 กด7
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาย่อย ปากช่อง
199 ถนนมิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-316395/044316
โทรสาร 044-316395 ต่อ 103
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พนมสารคาม
1319/1-2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ 0-3855-2973-6
โทรสาร 0-3855-2973-6
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พนัสนิคม
156-1-2 ศรีกุญชร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 038-462-963 , 038-463-189-90
โทรสาร 038-445-689
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พล
121/14, 121/15 มิตรภาพ เมืองพล พล ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ (043)418702-5
โทรสาร (043)418702-5 ต่อ 105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พังงา
17/30-31 อาคารพาณิชย์ อู่เรือ ศิริราษฏร์ ท้ายช้าง เมือง พังงา 82000
โทรศัพท์ 0-76414-434
โทรสาร 0-76414-437
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พิจิตร
1/77-78 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-650181-4
โทรสาร 056-650181-4 ต่อ 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เพลินนารี่มอลล์
244 ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2136-8026-9
โทรสาร กด 105
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เพียวเพลส ราชพฤกษ์
62/32 หมู่ 1 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2194-8490-3
โทรสาร กด 107
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ภูเขียว
83, 83/1 ม.2 สายชัยภูมิ - ภูเขียว ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ (044)861756-7, (044)861845-6 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย มีนบุรี
1-ต.ค. ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2517-9001-3
โทรสาร 0-2517-9004
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย มุกดาหาร
44/32 พิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ (042) 630-191-4
โทรสาร (042) 630191-4 ต่อ 104
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
521/27 ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2412-5650-3
โทรสาร 0-2412-5650-3 กด 106
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย แม่สอด
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-535612-5
โทรสาร 055-535612-5 ต่อ 204
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย แม่สาย
130 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-734357-60
โทรสาร 053-734-357 ต่อ 107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย แม่ฮ่องสอน
2 − 5 ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-611843-6
โทรสาร 053611845
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.3 - 15.30
สาขาย่อย ระนอง
เม.ย.-51 เพชรเกษม บางริ้น เมือง ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-821718-9,821756-7
โทรสาร ต่อ 24
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เลย
18/10-11 มลิวรรณ กุดป่อง เมือง เลย 42000
โทรศัพท์ (042) 833-573-5
โทรสาร (042) 833-576
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ศาลายา
236-237 หมู่ 9 พุทธมณฑลสาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ 02-4415201-4
โทรสาร 02-4414204
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
120 ม.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-21438971-3
โทรสาร 0-21438971-3 ต่อ105
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30 - เปิดบริการในศูนย์ราชการ
สาขาย่อย สตูล
24,26 บุรีวานิช พิมาน เมือง สตูล 91000
โทรศัพท์ 074 - 723894 - 5
โทรสาร 074 - 723894 - 5 กด 5
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สมุทรสงคราม
13/94 เอกชัย แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3471-1308-10
โทรสาร 0-3471-1313
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สระแก้ว
97/133-134 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3722-0400-3
โทรสาร 0-3722-0400
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สว่างแดนดิน
903/5-6 นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
โทรศัพท์ (042)722461-2 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สะเดา-ด่านนอก
999/13,999/15 อาคารพาณิชย์ กาญจนวานิช สำนักขาม สะเดา สงขลา 90320
โทรศัพท์ 074-557015ข6
โทรสาร 074-557020-21
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สันกำแพง
72/2 หมู่ 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-330102-5
โทรสาร 053-330102-5 ต่อ 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สันทราย
192/32-33 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053-354264-66
โทรสาร 053354264-66 ต่อ106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สิงห์บุรี
612-613 นายจันทร์หนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0-3651-2762-3
โทรสาร 0-3651-2740
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สุโขทัย
109/4 ถ.มหาราช ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055 622008-11
โทรสาร 055 622008-11 ต่อ 107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สุพรีมคอมเพล็กซ์
1024 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2241-9261-4
โทรสาร กด 301
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เสนา เฟสท์
542,5421-2 16 เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2108-9120- 2
โทรสาร 0-2108-9123
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย หนองบัวลำภู
264/4-5 วิไสยอุดรกิจ หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ (042) 360-653 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
177 หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ 29 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2314-0334-6
โทรสาร 0-2314-0337
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย อมตะนคร
700/17 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3845-7569-72
โทรสาร 0-3845-7569-72
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อาคารชินวัตร 3
1010 ชินวัตร 3 วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2512-2147-50
โทรสาร 0-2512-2147-50 กด 106
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 16.00 - เปิดบริการในอาคารเช่า
สาขาย่อย อำนาจเจริญ
219-219/1 ชยางค์กูร บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ (045)270-922-25
โทรสาร (045)270-922 ต่อ104
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อุตรดิตถ์
294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-440-435-8
โทรสาร 055-440-435-8 ต่อ 107
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อุทัยธานี
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 056-524-445-8
โทรสาร 056-524-445-8 ต่อ 102
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS กบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ (037)280-241-2 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS บางละมุง
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ (038) 223-556-7
โทรสาร Fax : (038)223-557
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS วารินชำราบ
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4526-6700
โทรสาร 0-4526-6511
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS ศูนย์บริการ ฝาง
- - - โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 053-382832
โทรสาร 053-382833
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 16.30 น.
OSS ศูนย์บริการ อ.เวียงสระ
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077-257220-1 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
เคาน์เตอร์การเงิน "เคาน์เตอร์การเงินไอเพลส ลาดกระบัง"
319 "ศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง B5 " ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2360-5255-6
โทรสาร 0-2360-5257
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น1 ฝั่งพลาซ่า ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2375-8365
โทรสาร 0-2375-8365
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี บางนา
111 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางนา ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2744-3493
โทรสาร 0-2744-3493
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี อ่อนนุช
114 "ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ่อนนุช ชั้น 2 ห้อง 2CR214 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น" 77 สุขุมวิท พระขโนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2311-3960
โทรสาร 0-2-311-3961
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินอัมพวา
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 034-751734 , 034-751035
โทรสาร 034-751035
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินอิมพีเรียล สำโรง
999 "ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง ชั้น G ตรงข้าม Super Market" สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2394-0374-5
โทรสาร 0-2394-0374
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
30/39-50 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน แขวงบางเขน เขตเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2550-0683
โทรสาร 0-2951-9183
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เดอะมอลล์ ท่าพระ
99 เดอะมอลล์ ท่าพระ ถ.รัชดา (ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2477-7238
โทรสาร 0-2477-7238
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
96 ม.1 บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2575-2259
โทรสาร 0-2982-5894
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซีบางประกอก
278 ม.1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางประกอก ชั้น 3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2428-1424-5
โทรสาร 0-2428-1425
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน ไอทีสแควร์
333/100 ม.4 IT Square ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2576-0590-1
โทรสาร 0-2576-0592
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 - เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
หน่วยบริการสินเชื่อ หน่วยบริการสินเชื่อหลังสวน
318/7 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86000
เปิดบริการ : อังคาร - อังคาร เวลา : 8.30 - 15.30 - เปิดทุกวันอังคาร
- เปิดทุกวันอังคาร