ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

จำนวนรวม  [ 198 ]  สาขา

ชื่อสาขา โทรศัพท์ โทรสาร เปิดบริการ
สำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(สนญ)
63 พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-202-1000 02-202-1039 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 15.30
สาขาหลัก กระบี่
1/6-7 ร่วมจิตร ปากน้ำ เมือง กระบี่ 81000
0-756-30483-9 0-756-30483-9 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กาญจนบุรี
20/26-29 รพ.ธนกาญจน์ แสงชูโต บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000
034-516758-64 034 - 622816 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กาฬสินธุ์
20/10-11 ประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
(043) 821-890-7 (043) 821-890-7 ต่อ 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กำแพงเพชร
610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-773151-8 055-773151-8 ต่อ 105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก กิ่งแก้ว
12/18 44 กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2175-2029-33 , 0-2738-8706 สินเชื่อ 0-2175-2029-33 กด 4 , การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ขอนแก่น
632 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
(043) 270-400-11 (043) 270-401-11 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก คอนแวนต์
38 คิวเฮ้าส์คอนแวนต์ คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
0-2237-8997-9 , 0-2632-0592-3 0-2235-0659 , 0-2632-1137 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก จันทบุรี
1/71 พระยาตรัง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
0-3935-1272-8 0-3932-2113 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก แจ้งวัฒนะ
431 เมืองทองธานี บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
0-2961-0023-4 กด 41 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ฉะเชิงเทรา
153 ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
0-3881-2682-7 0-3881-2687 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชลบุรี
39/3 สุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0-3876-5781-9 0-3876-5785 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชัยภูมิ
171/8 -12 สนามบิน ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000
(044)830-959-64 (044)830959-105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ชุมพร
7/2 หมู่ 5 ชุมพร-ระนอง วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000
077-576566-9 077-576569 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เชียงราย
881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
053-740741 053-740741 ต่อ 109 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เชียงใหม่
260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-245276-8 053-304-927 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เซ็นต์หลุยส์ 3
26 11 สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
0-2212-6127 , 0-2212-6678-9 สินเชื่อ 0-2212-6126 , การเงิน 0-2211-0641 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ดอนเมือง
174/9-11 หมู่ 9 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
0-2966-6960-2 0-2533-6342 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ตรัง
59/16-18 ห้วยยอด ทับเที่ยง เมือง ตรัง 92000
075-222868-9 075222880 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนจอมพล
704/14-17 ถนนจอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
(044)269205-7 (044) 258-151 ต่อ 4 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนนิมมานเหมินทร์
6/1-2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-400-661-70 053-400-661 ต่อ 109 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น
433/20-21 ,ม.2 มิตรภาพ ศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
(043)4655020-28 (043)465-029 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ถนนโรจนะ
481 โรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
0-3522-7471-4 0-3522-7474 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เทพารักษ์
44/4 เทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2706-6112-21 0-2706-6119 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครปฐม
364/7 เทศา พระประโทน เมือง นครปฐม 73000
034-257620 034-257321 ต่อ 104, 108 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครราชสีมา
517/143-145 มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
(044)248201-7 (044) 248-208 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครศรีธรรมราช
543 ราชดำเนิน ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000
075-346950-1 075346950-1 ต่อ 109 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก นครสวรรค์
867/125 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
056-221415,056-224637,056-229501 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก น่าน
179-180 หมู่ 6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
054-771-362-3,054-710666, 054-711699 054-771362-3 ต่อ 108 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บ่อวิน
128/415-6 ปากร่วม-ห้วยปราบ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
0-3817-3048-54 0-3817-3048-54 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บางเขน
251/20-23 พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
0-2972-8579-80 0-2972-8581 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บางใหญ่
52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ 7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
0-2903-2022-4 กด 13 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บ้านฉาง
67/40-41 สุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
0-3860-5565-7 0-3860-5565 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บุญศิริ
10/1-3 บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
0-2622-1241-6 สินเชื่อ 0-2622-1840 , การเงิน 0-2622-1247 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก บุรีรัมย์
18/20 ธาณี ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000
(044)616972-5 (044)616972-107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ปทุมธานี
34/1,34/3 กรุงเทพ-ปทุมธานี บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี 12000
0-2593-6044-50 0-2593-6051 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ประจวบคีรีขันธ์
49 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000
(032)551115-20 (032)551115-20 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ปราจีนบุรี
147/1 ราษฤร-ดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
0-3720-0343-7 0-3720-0343 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พระนครศรีอยุธยา
6/6-9 นเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
0-3524-5167-70 0-3524-5172 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พระราม 2
96/10-12 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0-2867-1350-6 กด 110 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พระราม 6
1557 พิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2913-2261-3 0-2913-2264 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พหลโยธิน
1291/1 เอไอเอส ทาวเวอร์ 9 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
0-2357-1126-8 0-2357-1129 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พะเยา
963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
054-410-261-9 054-410-272 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พัทยา
8/51 พัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21500
0-3837-0501-3 0-3837-0521 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พัทลุง
4-6 เพียรยินดี คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000
0-7461-6952-5 0-7461-2803-7 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พิษณุโลก
839,839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-378100-5 055-378-100 ต่อ 116 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก พุทธมณฑล
9 หมู่ 6 พงษ์ศิริชัย บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
0-2889-7070-6 0-2889-7077 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบุรี
2/85-87 เพชรเกษม ไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี 76000
032424225-8 032424225-8 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบุรีตัดใหม่
2445/2 ธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
0-2318-1051 , 0-2319-7310-1 , 0-2718-2247-8 0-2718-2249 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก เพชรบูรณ์
9/14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
056-711-655-9 056-711-655-9 ต่อ 117 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก แพร่
164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
054-621-490-5 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ภูเก็ต
59/45-47 บางกอก ตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000
0-7621-8191-3 0-7621-8191-3 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก มหาสารคาม
51, 51/1, 53/1 ริมคลองสมถวิลราษฎร์ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000
(043) 741-204-10 (043) 741-204-10 ต่อ 105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ไมตรีจิต
60,62,64 พระแก้ว มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
0-2623-3034-8 , 0-2623-3043-6 0-2623-3039 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ยโสธร
55/3 รัตนเขต ในเมือง เมือง ยโสธร 35000
(045) 711-740, 713-094 (045) 713-094/045-714592-3 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ยะลา
215/3-4 สิโรรส สะเตง เมือง ยะลา 95000
073-223551-5 073223551-5ต่อ108 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาหลัก ร้อยเอ็ด
389391 แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000
(043) 523-310-7 (043) 523-310-7 ต่อ 105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ระยอง
141/7-10 สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
0-3861-2603 0-3880-0464 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก รังสิต
821 รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
0-2996-1353-9 กด 3 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ราชดำเนิน
97 เทเวศประกันภัย ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
0-2282-9821-5 สินเชื่อ 0-2282-9840 , การเงิน 0-2282-9841 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ราชบุรี
7 คฑาธร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
032-315463-7 032-315463-7 ต่อ 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลพบุรี
99/5 พหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
0-3678-4455-7 0-3642-0600 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลาดกระบัง
125 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
0-2915-2631-5 , 0-2915-2651-2 0-2915-2653 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลาดพร้าว
2326 114 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
0-2934-1070-6 0-2934-3344 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำปาง
435 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
054-230-035-2 054-225-150 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำพูน
23/9 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100
053-535178-82,053-510433-4 053-510-433 ต่อ 103 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ลำลูกกา
11/5-6 ลำลูกกา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
0-2531-5792,6405 0-2531-9563 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ศรีนครินทร์
87,89 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
0-2361-6555-6 , 0-2748-1390-2 สินเชื่อ 0-2393-2486 , การเงิน 0-2748-1391-2 กด 18 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ศรีราชา
126/1-3 สุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
0-3877-2032-42 0-3877-2038 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ศรีสะเกษ
444/149 ขุขันธ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
(045)631375-6 (045)631375-6 ต่อ 100 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สกลนคร
389 สี่แยกคูเมือง-ไอทียู ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000
(042) 733-600-5 (042) 433-600-5 ต่อ 114 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สงขลา
9/71-72 กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมือง สงขลา 90000
074-333836-8 074-333839 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สมุทรสาคร
48 หมู่ 8 เศรษฐกิจ1 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
034-815773-82 034-815782 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สยามสแควร์
388 สยามสแควร์วัน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
0-2115-1322-27 , 0-2252-3647-49 สินเชื่อ 0-2115-1322-27 กด 302 , การเงิน 0-2115-1322-27 กด 301 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาหลัก สระบุรี
158/10 พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
0-3631-5159-60 0-3635-1159 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สำนักพระราม 9
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
02-202-1000 02-202-1039 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 15.30
สาขาหลัก สำโรง
2222/2-3 สุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0-2384-3483-5 , 0-2757-7429-31 สินเชื่อ 0-2384-2579 , การเงิน 0-2384-7637 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สี่แยกบ้านแขก
121 อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
0-2861-4910-9 0-2861-4917 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขสวัสดิ์
360/15-17 หมู่ 7 สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
0-2818-1301-7 0-2818-1310 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขาภิบาล 1
30/435 สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
0-2510-3617-8 , 0-2947-8005-7 สินเชื่อ 0-2510-3617-8 กด 118 , การเงิน 0-2509-3830 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขาภิบาล 3
58/75 146 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
0-2372-0551-2 , 0-2373-0518-9 0-2728-0796 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุขุมวิท
1 กลาสเฮ้าส์บิลดิ้ง 25 สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
0-2260-6345-7 , 0-2661-6120-2 0-2260-6348 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุพรรณบุรี
38/10-12 เณรแก้ว ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
035-522512-5 035-501340 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุราษฎร์ธานี
31/10 หมู่ 2 สุราษฎร์-พุนพิน วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก สุรินทร์
233/1 เทศบาล1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
(044)538154,164 (044)538154 ต่อ108 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หนองแขม
1085,1087 หมู่ 2 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
0-2420-7475-7 0-2431-1340 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หนองคาย
644 หมู่ 4 เสด็จ มีชัย เมือง หนองคาย 43000
(042) 464-306-9 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หัวหิน
178/12-13 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
0-3253-2075-6 0-3253-2075 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก หาดใหญ่
843 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-345526-30 FAXต่อ119 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก ห้าแยกปากเกร็ด
99/169 ติวานนท์ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
0-2964-2201-3 0-2964-2204 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก อ่างทอง
21/9-10 อ่างทอง-โพธิ์ทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
0-3561-3507-9 0-3561-1845 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก อุดรธานี
596/7 หมู่ 1 ทหาร หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
(042) 122-330-9 (042) 122-330-9 ต่อ 208 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาหลัก อุบลราชธานี
263 อุปลีสาน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000
(045)265801-8 045-265801-10 ต่อ 114 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เกาะสมุย
11 ม.1 - แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330
077-430511, 077-470-1 077-430512 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ฉลอง
18/52-53 เจ้าฟ้าตะวันออก ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83000
076-384632-5 076-384635 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ชัยนาท
302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
056-411-370 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ชุมแพ
2/8-9 ชุมแพ-ภูเขียว ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40290
(043) 386-091-4 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ซีคอน บางแค
607 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
0-2458-2960-3 0-2458-2963 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9
9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
02-160-3426-9 02-160-3426-9 กด 104 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา ระยอง
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง สี่แยกเกาะลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
0-3894-2984-7 0-3894-2984-7 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00
สาขาย่อย เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
0-3804-3580-2 0-3804-3580-2 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
077602793-6 077602793-6 ต่อ 22 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัล หาดใหญ่
334 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-339690-3 074-339693 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
79 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2164-0089-92 กด 120 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.30 น. เฉพาะวันที่ 28,29,30,31,1 ปิดทำการ 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
321 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000
(042) 343-531-4 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น 3 วงแหวนรอบเมือง แจระแม เมือง อุบลราชธานี 34000
(045)422381-4 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต
380-381 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-903767 053-903768 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.30 น. เฉพาะวันที่ 28,29,30,31,1 ปิดทำการ 20.00 น.
สาขาย่อย เซ็นทรัลศาลายา
321 หมู่9 บรมราชชนนี บางเตบ สามพราน นครปฐม 73210
02-4296874-77 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางแค
518 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
0-2454-2680,2706 0-2454-9430 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ตราด
308/4-5 สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
0-3953-2712-4 0-3953-2715 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ตาก
4/9 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-521-029, 521-046 055-521-029, 521-046 ต่อ 102 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถนนทรงวาด
1008-1016 ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
0-2622-9631-4 0-2622-9631-4 กด 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถนนราษฎร์อุทิศ
61/5 ราษฎรุ์ทิศ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
074-255937-40 074-255940 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ถลาง
59/11-12 เทพกระษัตรี ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
076-617018-20 076-617018ต่อ107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ทุ่งสง
6/1 ชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
075-411363 075-411579 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส พระราม 4
3300 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4 พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
02-249-3852-3 , 02-249-3940 0-2249-3941 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค
735/2 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
0-2108-6108-10 02-108-6108-10 กด 106 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย นครนายก
74/144-145 สุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
0-3732-0915-7 0-3732-0918 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นครพนม
14/9 เทศาประดิษฐ์ หนองแสง เมือง นครพนม 48000
(042) 520-113-6 (042) 520-113-6 ต่อ 105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นราธิวาส
57/3-4 อาคารพาณิชย์ สุริยะประดิษฐ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
073-516101-4 ต่อ200 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาย่อย นางรอง
601, 603 ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31000
(044)624205-8 (044)624205-8 ต่อ 104 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นิคมพัฒนา
239/23 กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
0-3863-7086-9 0-3863-7086-9 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรม 304
525/18-19 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0-3721-8883-5 0-3721-8886 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 10.00 - 18.00
สาขาย่อย บัวใหญ่
154, 156 นิเวศ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
(044)913921-2,(044)913933-4 (043)9139212 ต่อ 107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บางบัวทอง
88/11-12 หมู่ 4 บางกรวย-ไทรน้อย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
0-2571-7826-7 0-2570-7808 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บ้านบึง
88/25-26 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
0-3844-5681-2 0-3844-5681-2 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บ้านโป่ง
37/127-128 ถนนปากแรด บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
032-200628-30 032-200628 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บิ๊กซี นวนคร
98/196 หมู่ 13 ศูนย์การค้าบิ๊กซี นวนคร พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
0-2520-4117-9 0-2520-4120 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซี ราชดำริ
97/11 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำริ ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
0-2250-4790-3 0-2250-4793 กด 108 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซี สมุทรปราการ
498/1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0-2389-1602-4 0-2389-1605 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บิ๊กซีรังสิต คลอง 6
158/17 หมู่ 4 ศูนย์การค้าสาขาบิ๊กซี รังสิต คลอง 6 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
0-2577-0556-8 กด 301 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย บึงกาฬ
405/4 หมู่ที่ 1 บึงกาฬ-พรเจริญ บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 38000
(042) 403-242-4 (042) 403-245 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บึงสามพัน
18 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
056-731-844-7 056-731844-7 ต่อ 109 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย บุญสัมพันธ์
78/164-165 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
0-3837-7015-8 0-3837-7015-8 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ปลวกแดง
296/22 ปลวกแดง-โรงน้ำตาล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
0-3802-5916-8 0-3802-5907 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 10.00 - 18.00
สาขาย่อย ปัตตานี
60/1-2 ยะรัง อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
073-334095-6 073-334095 กด7 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 15.00
สาขาย่อย ปากช่อง
199 ถนนมิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
044-316395/044316 044-316395 ต่อ 103 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พนมสารคาม
1319/1-2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-2973-6 0-3855-2973-6 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พนัสนิคม
156-1-2 ศรีกุญชร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
038-462-963 , 038-463-189-90 038-445-689 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พล
121/14, 121/15 มิตรภาพ เมืองพล พล ขอนแก่น 40120
(043)418702-5 (043)418702-5 ต่อ 105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พังงา
17/30-31 อาคารพาณิชย์ อู่เรือ ศิริราษฏร์ ท้ายช้าง เมือง พังงา 82000
0-76414-434 0-76414-437 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย พิจิตร
1/77-78 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
056-650181-4 056-650181-4 ต่อ 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เพลินนารี่มอลล์
244 ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
0-2136-8026-9 กด 105 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เพียวเพลส ราชพฤกษ์
62/32 หมู่ 1 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
0-2194-8490-3 กด 107 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เพียวเพลสรามคำแหง 110
86/2 ศูนย์การค้าเพียวเพลส 110 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
0-2372-3522 , 0-2372-3531-2 0-2372-3515 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
0-2567-4104 กด 110 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย แฟชั่น ไอส์แลนด์
587,589,589/7-9 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
0-2947-5553-4 0-2947-5554 กด 108 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ภูเขียว
83, 83/1 ม.2 สายชัยภูมิ - ภูเขียว ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
(044)861756-7, (044)861845-6 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย มีนบุรี
10/1 ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
0-2517-9001-3 0-2517-9004 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย มุกดาหาร
44/32 พิทักษ์พนมเขต มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 49000
(042) 630-191-4 (042) 630191-4 ต่อ 104 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เมกา บางนา
39 ศูนย์การค้าเมกา บางนา บางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 107 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
521/27 ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
0-2412-5650-3 0-2412-5650-3 กด 106 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย แม่สอด
31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
055-535612-5 055-535612-5 ต่อ 204 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย แม่สาย
130 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
053-734357-60 053-734-357 ต่อ 107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย แม่ฮ่องสอน
2 − 5 ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
053-611843-6 053611845 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ระนอง
4/51 เพชรเกษม บางริ้น เมือง ระนอง 85000
077-821718-9,821756-7 ต่อ 24 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย เลย
18/10-11 มลิวรรณ กุดป่อง เมือง เลย 42000
(042) 833-573-5 (042) 833-576 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
888 ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ พิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2587-6247-8 กด 111 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย ศาลายา
236-237 หมู่ 9 พุทธมณฑลสาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
02-4415201-4 02-4414204 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
120 ม.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-21438971-3 0-21438971-3 ต่อ105 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์ราชการ
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย สตูล
24,26 บุรีวานิช พิมาน เมือง สตูล 91000
074 - 723894 - 5 074 - 723894 - 5 กด 5 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สมุทรสงคราม
13/94 เอกชัย แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000
0-3471-1308-10 0-3471-1313 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สระแก้ว
97/133-134 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
0-3722-0400-3 0-3722-0400 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์ แหลมฉบัง
399/63-64 ทุ่งสุขลา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
0-3848-0585-7 0-3848-0588 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สว่างแดนดิน
903/5-6 นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
(042)722461-2 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สะเดา-ด่านนอก
999/13,999/15 อาคารพาณิชย์ กาญจนวานิช สำนักขาม สะเดา สงขลา 90320
074-557015ข6 074-557020-21 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สัตหีบ
507/30 สุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
0-3843-7586-90 0-3843-7590 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สันกำแพง
72/2 หมู่ 7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-330102-5 053-330102-5 ต่อ 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สันทราย
192/32-33 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
053-354264-66 053354264-66 ต่อ106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สิงห์บุรี
612-613 นายจันทร์หนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
0-3651-2762-3 0-3651-2740 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สุโขทัย
109/4 ถ.มหาราช ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
055 622008-11 055 622008-11 ต่อ 107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย สุพรีมคอมเพล็กซ์
1024 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0-2241-9261-4 กด 301 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย เสนา เฟสท์
542,5421-2 16 เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
0-2108-9120- 2 0-2108-9123 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 11.00 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย หนองบัวลำภู
264/4-5 วิไสยอุดรกิจ หนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 39000
(042) 360-653 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
177 หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ 29 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
0-2314-0334-6 0-2314-0337 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.
สาขาย่อย อมตะนคร
700/17 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0-3845-7569-72 0-3845-7569-72 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อาคารชินวัตร 3
1010 ชินวัตร 3 วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 9.00 - 16.00
สาขาย่อย อำนาจเจริญ
219-219/1 ชยางค์กูร บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ 37000
(045)270-922-25 (045)270-922 ต่อ104 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อุตรดิตถ์
294/5, 294/6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
055-440-435-8 055-440-435-8 ต่อ 107 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
สาขาย่อย อุทัยธานี
90/19 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
056-524-445-8 056-524-445-8 ต่อ 102 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS กบินทร์บุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240
(037)280-241-2 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS บางละมุง
ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
(038) 223-556-7 Fax : (038)223-557 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS วารินชำราบ
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
0-4526-6700 0-4526-6511 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS ศูนย์บริการ ฝาง
- - - โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110
053-382832 053-382833 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 น. - 16.30 น.
OSS ศูนย์บริการ อ.เวียงสระ
ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
077-257220-1 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
OSS สัตหีบ
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180
(038) 437-216-7 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
เคาน์เตอร์การเงิน "เคาน์เตอร์การเงินไอเพลส ลาดกระบัง"
319 "ศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง B5 " ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
0-2360-5255-6 0-2360-5257 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น1 ฝั่งพลาซ่า ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
0-2375-8365 0-2375-8365 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี บางนา
111 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางนา ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0-2744-3493 0-2744-3493 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี อ่อนนุช
114 "ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ่อนนุช ชั้น 2 ห้อง 2CR214 ติดกับร้านกรุงไทยการแว่น" 77 สุขุมวิท พระขโนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
0-2311-3960 0-2-311-3961 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินอัมพวา
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
034-751734 , 034-751035 034-751035 เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.30 - 15.30
เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์การเงินอิมพีเรียล สำโรง
999 "ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง ชั้น G ตรงข้าม Super Market" สุขุมวิท สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270
0-2394-0374-5 0-2394-0374 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
30/39-50 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน แขวงบางเขน เขตเมือง นนทบุรี 11000
0-2550-0683 0-2951-9183 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน เดอะมอลล์ ท่าพระ
99 เดอะมอลล์ ท่าพระ ถ.รัชดา (ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
0-2477-7238 0-2477-7238 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
96 ม.1 บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2575-2259 0-2982-5894 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซีบางประกอก
278 ม.1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางประกอก ชั้น 3 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
0-2428-1424-5 0-2428-1425 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
เคาน์เตอร์การเงิน ไอทีสแควร์
333/100 ม.4 IT Square ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
0-2576-0590-1 0-2576-0592 เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ เวลา : 10.30 - 19.00 หมายเหตุ :
- เปิดบริการในศูนย์การค้า
- วันที่ 1 , 28-สิ้นเดือน เปิดให้บริการถึงเวลา 20.00 น.
หน่วยบริการสินเชื่อ หน่วยบริการสินเชื่อหลังสวน
318/7 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86000
เปิดบริการ : อังคาร - อังคาร เวลา : 8.30 - 15.30 หมายเหตุ :
- เปิดทุกวันอังคาร
- เปิดทุกวันอังคาร