ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนรวม  [ 209 ]  สาขา

ชื่อสาขา ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร แผนที่
สำนักงานใหญ่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
02-202-1000 02-202-1039
สาขาหลัก กระบี่ 1/6-7 ถ.ร่วมจิต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-756-30483-9 0-756-30483-9
สาขาหลัก กาญจนบุรี 20/26-29 ซ.โรงพยาบาลธนกาญจน์ ถ. แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
034-516758-64 034 - 622816
สาขาหลัก กาฬสินธุ์ 20/10-11 ถ.ประดิษฐ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(043) 821-890-7 (043) 821-890-7 ต่อ 106
สาขาหลัก กำแพงเพชร 610,612 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
055-773151-8 055-773151-8 ต่อ 105
สาขาหลัก กิ่งแก้ว 12/18 ซ.กิ่งแก้ว 44 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2175-2029-33, 0-2738-8706 สินเชื่อ 0-2175-2029-33 กด 4 , การเงิน 0-2175-2029-33 กด 5
สาขาหลัก ขอนแก่น 632 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(043) 270-400-11 (043) 270-401-11
สาขาหลัก คอนแวนต์ 38 ชั้น 1 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2237-8997-9,0-2632-0592-3 0-2235-0659, 0-2632-1137
สาขาหลัก จันทบุรี 1/71 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3935-1272-8 0-3932-2113
สาขาหลัก แจ้งวัฒนะ 431 ถ.เมืองทองธานี (บอนด์สตรีท) ต.บางพูด (บางพัง) อ.ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี 11120
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2961-0023-4 กด 41
สาขาหลัก ฉะเชิงเทรา 153 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3881-2682-7 0-3881-2687
สาขาหลัก ชลบุรี 39/3 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3876-5781-9 0-3876-5785
สาขาหลัก ชัยภูมิ 171/8-12 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(044)830-959-64 (044)830959-105
สาขาหลัก ชุมพร 7/2 หมู่ 5 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
077-576566-9 077-576569
สาขาหลัก เชียงราย 881/1-3 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
053-740741 053-740741 ต่อ 109
สาขาหลัก เชียงใหม่ 260 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
053-245276-8 053-304-927
สาขาหลัก เซ็นต์หลุยส์ 3 26 ซ.สาทร 11 (ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3) ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2212-6127,0-2212-6678-9 สินเชื่อ 0-2212-6126 , การเงิน 0-2211-0641
สาขาหลัก ดอนเมือง 174/9-11 หมู่ 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2966-6960-2 0-2533-6342
สาขาหลัก ตรัง 59/16-18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
075-222868-9 075222880
สาขาหลัก ถนนจอมพล 704/14-17 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
(044)269205-7 (044) 258-151 ต่อ 4
สาขาหลัก ถนนนิมมานเหมินทร์ 6/1-2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
053-400-661-70 053-400-661 ต่อ 109
สาขาหลัก ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น 433/20-21 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
(043)4655020-28 (043)465-029
สาขาหลัก ถนนโรจนะ 481 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-3522-7471-4 0-3522-7474
สาขาหลัก เทพารักษ์ 44/4 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ (หน้าหมู่บ้านสวนเก้าแสน) ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30 น.
0-2706-6112-21 0-2706-6119
สาขาหลัก นครปฐม 364/7 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
034-257620 034-257321 ต่อ 104, 108
สาขาหลัก นครราชสีมา 517/143-5 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
(044)248201-7 (044) 248-208
สาขาหลัก นครศรีธรรมราช 543 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
075-346950-1 075346950-1 ต่อ 109
สาขาหลัก นครสวรรค์ 867/125 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
056-221415,056-224637,056-229501
สาขาหลัก น่าน 179-180 หมู่ที่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
054-771-362-3,054-710666,054-711699 054-771362-3 ต่อ 108
สาขาหลัก นิคมพัฒนา 239/23 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3863-7086-9 0-3863-7086-9
สาขาหลัก บ่อวิน 128/415-6 หมู่3 ถ.ปากร่วม-ห้วยปราบ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-3813-7048-54 0-3813-7048-54
สาขาหลัก บางเขน 251/20-23 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2972-8579-80 0-2972-8581
สาขาหลัก บางใหญ่ 52/63-64 ศูนย์การค้าบางใหญ่ซิตี้ ซอย 7 ถ.ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2903-2022-4 กด 13
สาขาหลัก บ้านฉาง 67/40-41 สุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-3860-5565-7 0-3860-5565
สาขาหลัก บ้านบึง 88/25-26 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3844-5681-2 0-3844-5681-2
สาขาหลัก บุญศิริ 10/1-3 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2622-1241-6 สินเชื่อ 0-2622-1840, การเงิน 0-2622-1247
สาขาหลัก บุรีรัมย์ 18/20 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(044)616972-5 (044)616972-107
สาขาหลัก ปทุมธานี 34/1, 34/3 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2593-6044-50 0-2593-6051
สาขาหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 49 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
(032)551115-20 (032)551115-20
สาขาหลัก ปราจีนบุรี 147/1 ถ.ราษฎร-ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3720-0343-7 0-3720-0343
สาขาหลัก พนมสารคาม 1319/1-2 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดบริการ : จันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
0-3855-2973-6 0-3855-2973-6
สาขาหลัก พระนครศรีอยุธยา 6/6-9 ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3524-5167-70 0-3524-5172
สาขาหลัก พระราม 2 96/10-12 โครงการชัยกูลทาวเวอร์ ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2867-1350-6 กด 110
สาขาหลัก พระราม 6 1557 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30
0-2913-2261-3 0-2913-2264
สาขาหลัก พหลโยธิน 1291/1 ชั้นG อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน(ซอย9) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-2357-1126-8 0-2357-1129
สาขาหลัก พะเยา 963, 963/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
054-410-261-9 054-410-272
สาขาหลัก พัทยา 8/51 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 21500
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3837-0501-3 0-3837-0521
สาขาหลัก พัทลุง 4-6 ถ.เพียรยินดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-7461-6952-5 0-7461-2803-7
สาขาหลัก พิษณุโลก 839, 839/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
055-378100-5 055-378-100 ต่อ 116
สาขาหลัก พุทธมณฑล 9 หมู่ 6 ซ.พงษ์ศิริชัย ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2889-7070-6 0-2889-7077
สาขาหลัก เพชรบุรี 2/85-87 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
032424225-8 032424225-8
สาขาหลัก เพชรบุรีตัดใหม่ 2445/2 อาคารธารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30
0-2318-1051, 0-2319-7310-1, 0-2718-2247-8 0-2718-2249
สาขาหลัก เพชรบูรณ์ 9/14 ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
056-711-655-9 056-711-655-9 ต่อ 117
สาขาหลัก แพร่ 164/3-5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
054-621-490-5
สาขาหลัก ภูเก็ต 59/45-47 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-7621-8191-3 0-7621-8191-3
สาขาหลัก มหาสารคาม 51, 51/1, 53/1 ถ.ริมคลองสมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 4400
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(043) 741-204-10 (043) 741-204-10 ต่อ 105
สาขาหลัก ไมตรีจิต 60,62,64 ซ.พระแก้ว ถ.มิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2623-3034-8,0-2623-3043-6 0-2623-3039
สาขาหลัก ยโสธร 55/3 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(045) 711-740, 713-094 (045) 713-094/045-714592-3
สาขาหลัก ยะลา 215/3-4 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
073-223551-5 073223551-5ต่อ108
สาขาหลัก ร้อยเอ็ด 389, 391 ถ.แจ้งสนิท (เทวาภิบาล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(043) 523-310-7 (043) 523-310-7 ต่อ 105
สาขาหลัก ระยอง 141/7-10 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3861-2603 0-3880-0464
สาขาหลัก รังสิต 821 ถ.รังสิต-นครนายก กม.ที่ 4.5 (หมู่บ้านสัมมกร คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2996-1353-9 กด 3
สาขาหลัก ราชดำเนิน 97 อาคารเทเวศประกันภัย อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10220
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2282-9821-5 สินเชื่อ 0-2282-9840, การเงิน 0-2282-9841
สาขาหลัก ราชบุรี 7 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
032-315463-7 032-315463-7 ต่อ 106
สาขาหลัก ลพบุรี 99/5 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3678-4455-7 0-3642-0600
สาขาหลัก ลาดกระบัง 125 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. 10520
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2915-2631-5,0-2915-2651-2 0-2915-2653
สาขาหลัก ลาดพร้าว 2326 ซ.ลาดพร้าว 114 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2934-1070-6 0-2934-3344
สาขาหลัก ลำปาง 435 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
054-230-035-2 054-225-150
สาขาหลัก ลำพูน 23/9 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
053-535178-82, 053-510433-4 053-510-433 ต่อ 103
สาขาหลัก ลำลูกกา 11/5-6 ถ.ลำลูกกา (คลองสอง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2531-5792,6405 0-2531-9563
สาขาหลัก ศรีนครินทร์ 87, 89 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน (พระโขนงฝั่งใต้) เขตประเวศ กทม. 10260
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30
0-2361-6555-6,0-2748-1390-2 สินเชื่อ 0-2393-2486 , การเงิน 0-2748-1391-2 กด 18
สาขาหลัก ศรีราชา 126/1-3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3877-2032-42 0-3877-2038
สาขาหลัก ศรีสะเกษ 444/149 ขุขันธ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(045)631375-6 (045)631375-6 ต่อ 100
สาขาหลัก สกลนคร 389 ถ.สี่แยกคูเมือง - ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(042) 733-600-5 (042) 433-600-5 ต่อ 114
สาขาหลัก สงขลา 9/71-72 หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
074-333836-8 074-333839
สาขาหลัก สมุทรสาคร 48 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
034-815773-82 034-815782
สาขาหลัก สยามสแควร์ 388 อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6(อาคารเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า สถานีสยามสแควร์) ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2115-1322-27, 0-2252-3647-49 สินเชื่อ 0-2115-1322-27 กด 302, การเงิน 0-2115-1322-27 กด 301
สาขาหลัก สระบุรี 158/10 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3631-5159-60 0-3635-1159
สาขาหลัก สันทราย 192/32-33 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
053-354264-66 053354264-66 ต่อ106
สาขาหลัก สำโรง 2222/2-3 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง (สามแยกปู่เจ้าสมิงพราย) จ.สมุทรปราการ 10270
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2384-3483-5,0-2757-7429-31 สินเชื่อ 0-2384-2579 , การเงิน 0-2384-7637
สาขาหลัก สี่แยกบ้านแขก 121 ถ.อิสรภาพ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) เขตคลองสาน (บางลำพูล่าง) กทม. 10600
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2861-4910-9 0-2861-4917
สาขาหลัก สุขสวัสดิ์ 360/15-17 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2818-1301-7 0-2818-1310
สาขาหลัก สุขาภิบาล 1 30/435 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2510-3617-8,0-2947-8005-7 สินเชื่อ 0-2510-3617-8 กด 118, การเงิน 0-2509-3830
สาขาหลัก สุขาภิบาล 3 58/75 ถ.รามคำแหง ซอย 146 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
0-2372-0551-2,0-2373-0518-9 0-2728-0796
สาขาหลัก สุขุมวิท 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30
0-2260-6345-7,0-2661-6120-2 0-2260-6348
สาขาหลัก สุพรรณบุรี 38/10-12 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
035-522512-5 035-501340
สาขาหลัก สุราษฎร์ธานี 31/10 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
สาขาหลัก สุรินทร์ 233/1 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
(044)538154,164 (044)538154 ต่อ108
สาขาหลัก หนองแขม 1085 , 1087 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.30
0-2420-7475-7 0-2431-1340
สาขาหลัก หนองคาย 644 หมู่ 4 ถ.เสด็จ หมู่ 4 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
(042) 464-306-9
สาขาหลัก หัวหิน 178/12-13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-3253-2075-6 0-3253-2075
สาขาหลัก หาดใหญ่ 843 ถ.เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
074-345526-30 ต่อ119
สาขาหลัก ห้าแยกปากเกร็ด 99/169 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2964-2201-3 0-2964-2204
สาขาหลัก อ่างทอง 21/9-10 ม.2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3561-3507-9 0-3561-1845
สาขาหลัก อุดรธานี 596/7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(042) 122-330-9 (042) 122-330-9 ต่อ 208
สาขาหลัก อุบลราชธานี 263 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(045)265801-8 (045)-265801-10 ต่อ 114
สาขาย่อย The Mall บางแค ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ฝั่งพลาซ่า 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.10160
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2454-2680,2706 0-2454-9430
สาขาย่อย เกาะสมุย 11 หมู่ 1 ถ.สายรอบเกาะสมุย ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84330
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
077-430511, 077-470-1 077-430512
สาขาย่อย ฉลอง 18/52-53 หมู่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
076-384632-5 076-384635
สาขาย่อย ชัยนาท 302 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
056-411-370
สาขาย่อย ชุมแพ 2/8-9 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
(043) 386-091-4
สาขาย่อย ซีคอน บางแค ศูนย์การค้าซีคอน บางแค 607 ถ.เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2458-2960-3 0-2458-2963
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 5, 9/9 ถ.รัชดาภิเษก (ติดแยกพระราม 9) แขวงหัวยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
02-160-3426-9 02-160-3426-9 กด 104
สาขาย่อย เซ็นทรัล พลาซา ระยอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง สี่แยกเกาะลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-3894-2984-7 0-3894-2984-7
สาขาย่อย เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ 11.00-19.00
0-3804-3580-2 0-3804-3580-2
สาขาย่อย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 333 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
077602793-6 077602793-6 ต่อ 22
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4, 79 ถ. สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กทม.10120
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2164-0089-92 กด 120
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี 321/3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแซ้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
(042) 343-531-4
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชั้น 3 ห้องหมายเลข 333 ถ.วงแหวนรอบเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
(045)422381-4
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น G ฝั่งลิฟท์แก้ว ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 11.00-19.00 /เสาร์-อาทิตย์ 10.30 - 19.00 (เฉพาะวันที่ 28,29,30,31,1 ปิดทำการ 20.00 น.)
053-903767 053-903768
สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฏร์ธานี 333 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ. สุราษฎร์ธานี 84000
เปิดบริการ : วันที่ 28 - 1 เปิด 10.30-20.00 น. วันที่ 2- 27 เปิด 10.30 - 19.00 น.
077-602-793-6
สาขาย่อย เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ 334 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
074-339690-3 074-339693
สาขาย่อย เซ็นทรัลศาลายา 321 ถ. บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
02-4296874-77
สาขาย่อย ตราด 308/4-5 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3953-2712-4 0-3953-2715
สาขาย่อย ตาก 4/9 พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
055-521-029, 521-046 055-521-029, 521-046 ต่อ 102
สาขาย่อย ถนนราษฎร์อุทิศ 61/5 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1/2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
074-255937-40 074-255940
สาขาย่อย ถลาง 59/11-12 หมู่ 5 ถนนเทพกษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
076-617018-20 076-617018 ต่อ 107
สาขาย่อย ทรงวาด 1008–16 ถ.ทรงวาด แขวงจักวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-2622-9631-4 0-2622-9631-4 กด 106
สาขาย่อย ทุ่งสง 6/1 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80100
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
075-411363 075-411579
สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส พระราม 4 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส พระราม 4 ชั้น 2, 3300 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
02-249-3852-3,02-249-3940 0-2249-3941
สาขาย่อย ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค อาคาร B, 735/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2108-6108-10 0-2108-6108-10 กด 106
สาขาย่อย นครนายก 74/144-145 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3732-0915-7 0-3732-0918
สาขาย่อย นครพนม 14/9 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
(042) 520-113-6 (042) 520-113-6 ต่อ 105
สาขาย่อย นราธิวาส 57/3-4 ถ.สุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
073-516101-4 ต่อ200
สาขาย่อย นางรอง 600, 603 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(044)624205-8 (044)624205-8 ต่อ 104
สาขาย่อย นิคมอุตสาหกรรม 304 525/18-19 หมู่7 ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เปิดบริการ : เปิดทำการ จ - ศ เวลา 10.00 - 18.00 น.
0-3721-8883-5 0-3721-8886
สาขาย่อย บัวใหญ่ 154,156 ถ.นิเวศ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
(044)913921-2,(044)913933-4 (043)9139212 ต่อ 107
สาขาย่อย บางบัวทอง 88/11-12 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-2571-7826-7 0-2570-7808
สาขาย่อย บ้านโป่ง 37/127-128 ถนนปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
032-200628-30 032-200628
สาขาย่อย บิ๊กซี นวนคร ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขานวนคร 98/196 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2520-4117-9 0-2520-4120
สาขาย่อย บิ๊กซี ราชดำริ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 4, 97/11 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2250-4790-3 0-2250-4793 กด 108
สาขาย่อย บิ๊กซี สมุทรปราการ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สมุทรปราการ ชั้น 3, 498/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2389-1602-4 0-2389-1605
สาขาย่อย บิ๊กซีรังสิต คลอง 6 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขารังสิต คลอง 6, 158/17 หมู่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2577-0556-8 กด 301
สาขาย่อย บึงกาฬ 405/4 หมู่ที่ 1 ถ.บึงกาฬ-พรเจริญ ต.บึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
เปิดบริการ : จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
(042) 403-242-4 (042) 403-245
สาขาย่อย บึงสามพัน 18 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67610
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
056-731-844-7 056-731844-7 ต่อ 109
สาขาย่อย บุญสัมพันธ์ 78/164-165 ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-3837-7015-8 0-3837-7015-8
สาขาย่อย ปลวกแดง 296/22 ถนนปลวกแดง-โรงน้ำตาล ตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เปิดบริการ : เปิดทำการ จ - ศ เวลา10.00 - 18.00 น. ( วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-3802-5916-8 0-3802-5907
สาขาย่อย ปัตตานี 60/1-2 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 15.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
073-334095-6 073-334095 กด7
สาขาย่อย ปากช่อง 199 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
044-316395/044316 044-316395 ต่อ 103
สาขาย่อย พนัสนิคม 156/1-2 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
038-462-963 , 038-463-189-90 038-445-689
สาขาย่อย พล 121/14, 121/15 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล อ.พล จ. ขอนแก่น 40120
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(043)418702-5 (043)418702-5 ต่อ 105
สาขาย่อย พังงา 17/30-31 ถ.ศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-76414-434 0-76414-437
สาขาย่อย พิจิตร 1/77-78 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
056-650181-4 056-650181-4 ต่อ 106
สาขาย่อย เพลินนารี่มอลล์ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์, 244 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2136-8026-9 กด 105
สาขาย่อย เพียวเพลส รามคำแหง 110 ศูนย์การค้าเพียวเพลส ชั้น 2, 86/2 ถนนรามคำแหง ซอย 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2372-3522,0-2372-3531-2 0-2372-3515
สาขาย่อย เพียวเพลสราชพฤกษ์ ศูนย์การค้าเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 62/32 หมู่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เปิดบริการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2194-8490-3 กด 107
สาขาย่อย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2567-4104 กด 110
สาขาย่อย แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B, 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2947-5553-4 0-2947-5554 กด 108
สาขาย่อย ภูเขียว 83, 83/1 ม.2 ถ.สายชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(044)861756-7, (044)861845-6
สาขาย่อย มีนบุรี 10/1 ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ ถ.สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-2517-9001-3 0-2517-9004
สาขาย่อย มุกดาหาร 44/32 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
(042) 630-191-4 (042) 630191-4 ต่อ 104
สาขาย่อย เมกา บางนา ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 1, 39 ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2105-1167-70 0-2105-1167-70 กด 107
สาขาย่อย แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ศูนย์การค้าแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2, 521/27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2412-5650-3 0-2412-5650-3 กด 106
สาขาย่อย แม่สอด 31/38-39 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
055-535612-5 055-535612-5 ต่อ 204
สาขาย่อย แม่สาย 130 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
053-734357-60 053-734-357 ต่อ 107
สาขาย่อย แม่ฮ่องสอน 2 ซอย 5 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
053-611843-6 053611845
สาขาย่อย ระนอง 4/51 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
077-821718-9,821756-7 ต่อ 24
สาขาย่อย เลย 18/10 - 11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(042) 833-573-5 (042) 833-576
สาขาย่อย วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ 888 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2587-6247-8 กด 111
สาขาย่อย ศาลายา 236-237 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 73220
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
02-4415201-4 02-4414204
สาขาย่อย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
0-21438971-3 0-21438971-3 ต่อ105
สาขาย่อย สตูล 24,26 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
074 - 723894 - 5 074 - 723894 - 5 กด 5
สาขาย่อย สมุทรสงคราม 13/94 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
0-3471-1308-10 0-3471-1313
สาขาย่อย สระแก้ว 97/133-134 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3722-0400-3 0-3722-0400
สาขาย่อย สวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์ แหลมฉบัง 399/63-64 หมู่ 11 ถนนทุ่งสุขลา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
0-3848-0585-7 0-3848-0588
สาขาย่อย สว่างแดนดิน 903/5-6 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
เปิดบริการ : จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
(042)722461-2
สาขาย่อย สะเดา–ด่านนอก 999/13,999/15 หมู่ที่ 7 ถ.กาญจนวนิช ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา 90120
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
074-557015-6 074-557020-21
สาขาย่อย สัตหีบ 507/30 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30-15.30 น.
0-3843-7586-90 0-3843-7590
สาขาย่อย สันกำแพง 72 ม.7 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.30
053-330102-5 053-330102-5 ต่อ 106
สาขาย่อย สิงห์บุรี 612-613 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
0-3651-2762-3 0-3651-2740
สาขาย่อย สุโขทัย 109/4 ถ.มหาราช ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เปิดบริการ : จันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
055 622008-11 055 622008-11 ต่อ 107
สาขาย่อย สุพรีมคอมเพล็กซ์ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 2, 1024 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2241-9261-4 กด 301
สาขาย่อย เสนาเฟสท์ ศูนย์การค้ารเสนา เฟสท์ ชั้น 1, 542,542/1-2 ถ.เจริญนคร 16 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 11.00 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2108-9120-2 0-2108-9123
สาขาย่อย หนองบัวลำภู 264/4-5 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30
(042) 360-653
สาขาย่อย หัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ อาคารหัวหมาก ทาวน์เซ็นเตอร์ ชั้น G , 177 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 29 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เปิดบริการ : จันทร์ - อาทิตย์ 10.30 - 19.00 น. (วันที่ 28,29,30,31,1 ปิด 20.00 น.)
0-2314-0334-6 0-2314-0337
สาขาย่อย อมตะนคร 700/17 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
0-3845-7569-72 0-3845-7569-72
สาขาย่อย อาคารชินวัตร 3 อาคารชินวัตร 3 ชั้น Lobby, 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
0-2512-2147-50 0-2512-2147-50 กด 106
สาขาย่อย อำนาจเจริญ 219-219/1 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
(045)270-922-25 (045)270-922 ต่อ104
สาขาย่อย อุตรดิตถ์ 294/5-6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
055-440-435-8 055-440-435-8 ต่อ 107
สาขาย่อย อุทัยธานี 90/19 ถ. เติบศิริ ต. อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธานี 61000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30
056-524-445-8 056-524-445-8 ต่อ 102
ศูนย์ OSS กบินทร์บุรี ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
037-202-691-2
ศูนย์ OSS ตราด ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด อ.เมือง จ.ตราด 23000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
039-520-597-8 039-520-598
ศูนย์ OSS นครปฐม ชั้น 2 อาคารสำนักงานที่ว่าการ อำเภอนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
034-257-321, 034- 257-620, 034-257-920, 034-257-292, 034-257-655
ศูนย์ OSS บางละมุง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
038-223-556 038-223-557
ศูนย์ OSS ปลวกแดง ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
038-659-870-1 038-659-871
ศูนย์ OSS ฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
053-382-832
ศูนย์ OSS พล ที่ว่าการอำเภอพล ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
043-418-864-5 043-418-865
ศูนย์ OSS พิจิตร ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
056-612-188 056-612-190
ศูนย์ OSS มุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอมกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
042-630-324 042-630-325
ศูนย์ OSS แม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
055-542-995, 055-542-770 055-542-770
ศูนย์ OSS แม่สาย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ถ. พหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
053-734-393-4 053-734-394
ศูนย์ OSS วารินชำราบ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ต. วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
045-266-700 045-266-511
ศูนย์ OSS เวียงสระ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
077-257-220-1
ศูนย์ OSS สัตหีบ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ต.สัตหีบ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.
038-437-216-7
ศูนย์ OSS สิงห์บุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
036-521-492
ศูนย์ OSS สุโขทัย ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
055-614-670 055-614-671
ศูนย์ OSS หางดง ที่ว่าการอำเภอหางดง หมู่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
053-427-502 053-427-502
ศูนย์ OSS อุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เปิดบริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
055-414-823 055-413-082
เคาน์เตอร์การเงิน The Mall งามวงศ์วาน ศูนย์การค้า The Mall งามวงศ์วาน ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า กทม.
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-550-0683 02-951-9183
เคาน์เตอร์การเงิน The Mall ท่าพระ ศูนย์การค้า The Mall ท่าพระ ชั้น 2 ฝั่งพลาซ่า ติด ธ. CIMB(THAI) ตรงข้ามร้าน First Choice, กทม.
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 - 19.00 น
02-477-7238 02-477-7238
เคาน์เตอร์การเงิน The Mall บางกะปิ ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านโซนี่ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-375-8365 02-375-8365
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ศูนย์การค้าบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 ฝั่งพลาซ่า ตรงข้ามร้านเทเลวิช กทม.
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น.
02-575-2259 02-982-5894
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี บางนา ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางนา ชั้น B ตรงข้ามร้านเทเลวิช ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น.
02-744-3493 02-744-3493
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี บางปะกอก ศูนย์การค้าบิ๊กซี บางประกอก ชั้น 3 ใกล้ ธ.กรุงเทพ กทม.
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-428-1424-5 02-428-1424-5
เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี อ่อนนุช ศูนย์การค้าบิ๊กซี อ่อนนุช ชั้น 2 ห้อง 2CR214 ติดร้านกรุงไทยการแว่น ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10250
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-311-3960-1 02-311-3960
เคาน์เตอร์การเงิน อัมพวา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 15.30 น.
034-751-734-35
เคาน์เตอร์การเงิน อิมพีเรียล สำโรง ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง ชั้น G ตรงข้าม Super Marget ถ. สุขุมวิท ต. สำโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-394-0374-5 02-394-0374
เคาน์เตอร์การเงิน ไอที สแควร์ ศูนย์การค้าหลักสี่พลาซ่า ชั้น 1 ห้อง A-11 กทม.
เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 11.00-19.00 น.
02-576-0590-1 02-576-0592
เคาน์เตอร์การเงิน ไอเพลส ลาดกระบัง ศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ไอเพลส ไลฟ์สเคป เซ็นเตอร์ ชั้น 2 319 หมู่ 4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 19.00 น
02-360-5255-6 02-360-5257