วันหยุดธนาคารประจำปี 2557

วันหยุดธนาคาร ประจำปี 2557

 1. วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
 2. วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
 3. วันจันทร์ 7 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน)
 4. วันจันทร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
 5. วันอังคาร 15 เมษายน วันสงกรานต์
 6. วันพฤหัสบดี 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 7. วันจันทร์ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 8. วันอังคาร 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
 9. วันอังคาร 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี
10. วันศุกร์ 11 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
11. วันจันทร์
11 สิงหาคมวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
12. วันอังคาร 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13. วันพฤหัสบดี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14. วันศุกร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15. วันพุธ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
16. วันพุธ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

ทั้งนี้ สำหรับสาขาในจังหวัดสงขลา ยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) และวันตรุษจีน ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่ประกาศข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์