ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธนาคารอาคารสเงคราะห์แจ้งปิดทำการสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (ชั่วคราว)
9 มีนาคม 2560
ธนาคารอาคารสเงคราะห์แจ้งปิดทำการสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นการชั่วคราว รวมระยะเวลา 32 วัน  ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ตามโครงการ Smart Loan Service ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งกำหนดการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560  โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 11 เมษายน 2560 หากต้องการติดต่องานกับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี เบอร์ 042-122-331-7 เบอร์ Voice 7063-4 หรือติดต่อโดยตรงที่ผู้จัดการสาขา คุณสุภาพร  โลมินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 085-4853966