ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.คว้า 2 รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”ครั้งที่ 37
17 มีนาคม 2560
นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประจำปี 2560 สำหรับปฏิทินแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และรางวัลชมเชย การออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรม สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อชุด "ราษฎร์สดุดี นพภูมินทร์" ที่จัดทำใน Theme "สิ่งล้ำค่า แทนหัวใจของคนไทย ที่ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และมอบความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยภาพวาดที่ใช้เทคนิคสีพิเศษผสมผสานลวดลายจิตรกรรมไทยเกี่ยวกับสิ่งล้ำค่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
17 มีนาคม 2560