ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสมโภชพระพุทธภควาวิจิตรจำลอง
17 พฤษภาคม 2560
วันนี้ (12 เมษายน 2560) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสมโภชพระพุทธภควาวิจิตรจำลอง ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ พระราม 9 โดยมี คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารเฝ้ารับเสด็จ สำหรับพระพุทธภควาวิจิตรจำลอง ถือเป็นพระพุทธรูปประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะเพชรศิลปะร่วมสมัยล้านนาตอนปลาย ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ได้พระราชทานนามไว้เมื่อ พ.ศ.2540 และในปีนี้ธนาคารได้จัดสร้างพระพุทธภควาวิจิตรจำลองขึ้น เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าประชาชนในวันสถาปนาของธนาคารในช่วงเดือนกันยายน 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน และเคหะสถาน