ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
Press Release
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.พร้อมลุยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 สินเชื่อบ้าน 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ทรัพย์ NPA ราคาเริ่มต้นเพียง 72,000 บาท
11 พฤษภาคม 2560
ธอส.พร้อมลุยงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 
สินเชื่อบ้าน 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี 
เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ทรัพย์ NPA ราคาเริ่มต้นเพียง 72,000 บาท  


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินสุดพิเศษไปให้บริการประชาชนในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 Money Expo 2017” ในรูปแบบของ GHB Smart Booth ประกอบด้วย 4 โซนหลัก 1.โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 เดือนแรก 0.75% ต่อปี และฟรี!! ค่าธรรมเนียม 3 ประเภท 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ และ    3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โซนที่ 2.เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง ด้วยเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี 3.โซนทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง 250 รายการ จำหน่ายในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 72,000 บาท พ่วงแคมเปญพิเศษดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน และ 4.โซนโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ให้ความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการทำให้คนไทยมีบ้านและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น ธอส.จึงเข้าร่วมออกบูธในงาน มหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 โดยจัดทำบูธในรูปแบบ GHB Smart Booth ซึ่งเป็นบูธรูปแบบใหม่ของ ธอส. ที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “GH BANK THE GLORY ARENA…Gateway of Digital Life” หรือการก้าวผ่านประตูแห่งการเวลาไปสู่มิติใหม่แห่งการบริการที่ทันสมัย และดีเยี่ยมจาก ธอส. ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงาน คือ “นวัตกรรมการเงิน 4.0 Financial Innovation 4.0” เปิดโลกเทคโนโลยีใหม่  โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ghbank Smart Booth ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อจองสิทธิ์ใช้บริการหรือรับชมรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ของ ธอส. ได้ทันที โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ GHB Smart Booth ของ ธอส. ในครั้งนี้ก็คือเครื่อง VTM (Video Teller Machine) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ของ ธอส. โดยลูกค้าสามารถใช้บริการที่เครื่อง VTM ได้เสมือนกับเป็นที่สาขาของธนาคารทั้งในและนอกเวลาทำการ ให้บริการได้ทั้งฝาก - ถอน รับชำระหนี้เงินกู้ รวมถึงให้บริการด้านสินเชื่อ โดยผู้ใช้บริการจะได้พูดคุยกับพนักงานผ่านหน้าจอเครื่อง VTM โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา สำหรับภายในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ธอส. ได้นำเครื่อง VTM มาให้บริการจองสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อเป็นครั้งแรก และหลังจากนี้ ธอส. จะทยอยติดตั้งเครื่อง VTM ตามสถานที่ที่ลูกค้าประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าถึงง่ายและสะดวก อาทิ สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ ธอส. ได้หลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ธอส. ได้แบ่งพื้นที่ในการจัดบูออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 1.โซนสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 เท่ากับ MRR–6.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 0.75% ต่อปี คิดจากดอกเบี้ย MRR ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี) เดือนที่ 7–12 เท่ากับ MRR–4.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 2.75% ต่อปี) เดือนที่ 13-24 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 3.75% ต่อปี) เดือนที่ 25-36 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (หรือเท่ากับ 4.75% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ถึง 3 ฟรี!!! ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900 บาท  / 2,300 บาท ตามวงเงินกู้) 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน พร้อมยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560   

2.โซนเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง นำเสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์” รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.80% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพียงจองสิทธิ์ภายในงาน และไปเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์และเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ สาขาของ ธอส. ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รับฟรี !! “กระปุก ธอส. เงินเต็มบ้าน” ก่อนใคร
 
3.โซนทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง  ธอส. ได้นำทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่น ทั้งประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ รวม 250 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่ จ.กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี จำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 30% จากราคาปกติ โดยทรัพย์ที่มีราคาต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 72,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นห้องชุดเนื้อที่ 26.25 ตารางเมตร ในโครงการ    ปลาทอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ผู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยังมีสิทธิรับแคมเปญพิเศษ “เงินดาวน์ผ่อนได้” โดยให้ผ่อนชำระเงินดาวน์ได้สูงสุดถึง 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน หรือหากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80 % และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี  

นอกจากนี้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองยังสามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ ธอส. ที่พร้อมให้ความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy ได้ในโซนที่ 4.โซนโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ทั้งนี้ งาน “มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 Money Expo 2017” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 


ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
11 พฤษภาคม 2560