ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.สานฝันนักศึกษาเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000.-บาท
26 มิถุนายน 2560
Untitled Document ธอส.สานฝันนักศึกษาเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000.-บาท

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์  จัดกิจกรรมประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ”โดยเชิญชวนนิสิต-นักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานนวัตกรรมการออกแบบเข้าร่วมโครงการฯ ผลงานออกแบบในงบประมาณไม่เกิน 1,500,000.- บาท


สถานที่ส่งผลงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (ประกวดออกแบบบ้านผู้สูงอายุ) เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยถือวันประทับตราวันนําส่งไปรษณีย์เป็นสําคัญ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัชกร 02-202-2435 / คุณต่อพงศ์ 02-202-6446)
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กรอกใบสมัครตามที่โครงการกำหนด พร้อมแนบผลงาน ตามรายละเอียดการส่งผลงาน กรอกรายละเอียดในสมัครครบทุกข้อ ( รูปแบบ / แนวคิด / ชื่อสถาบันการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีไฟล์ที่แนบด้านล่าง


ระยะเวลาในการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุ

ลำดับ
    รายละเอียด
วันที่
1 ขออนุมัติหลักการและหลักเกณฑ์การประกวด  วันที่  16 มิถุนายน 2560
2 ประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านช่องทางต่างๆ  วันที่ 19-25 มิถุนายน 2560
3 ส่งใบสมัคร และผลงานฯ   ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2560
4 คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก   วันที่  25 ก.ค. 2560
5 รอบ Presentation ต่อคณะกรรมการ 10 ทีม   วันที่  3 สิงหาคม 2560
6 ประกาศผล และมอบรางวัลฯ ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ในงานบ้านธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพ
  วันที่  25 สิงหาคม 2560