ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
Press Release
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาสถาบันการเงินของรัฐ
5 กรกฎาคม 2560
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐรวม 11 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ถนนราชดำริ  โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
5 กรกฎาคม 2560