ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประมูลขายรถจักรยานยนต์เก่า จำนวน 2 คัน
20 กรกฎาคม 2560

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประมูลขายรถจักรยานยนต์เก่า จำนวน 2 คัน

ด้วยธนาคาร  จะดำเนินการประมูลขายรถจักรยานยนต์ จำนวน 2คัน ให้กับบุคคลทั่วไปโดยวิธีการยื่นซองเสนอราคา   มีรายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ใบเสนอราคาหนังสือมอบอำนาจ ราคาเริ่มต้นการประมูล และภาพถ่าย ดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่าง

20  กรกฎาคม  2560
คณะกรรมการขายรถจักรยานยนต์