ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
กิจกรรมเพื่อสังคม
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการ “ร่วมใจ คลายทุกข์ อุทกภัยใต้”
8 เมษายน 2554
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ "ร่วมใจ คลายทุกข์ อุทกภัยใต้" ซึ่งจัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์สปริง นิวส์ สถานีข่าว 24 ชั่วโมง ร่วมกับเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป กองทัพบก กองทัพเรือ และทีมบูรพาสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฐธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเล้าเป้งง้วน (LPN) สถานีวิทยุโทรทัศน์สปริง นิวส์