GH Bank
Press Release
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.ขยายพื้นที่ให้บริการสู่ภาคใต้เปิด “สาขาสตูล”
22 กรกฎาคม 2554
วันนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2554) คุณสมศักดิ์ อัศวโภคี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานกิจการสาขา คุณธาดา ไชยคุปต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขาภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ คุณวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสตูล สถานที่ให้บริการเต็มรูปแบบของธนาคาร เพื่อรองรับการขยายช่องทางการให้บริการและการตลาดที่หลากหลายสามารถตอบสนองทุกความต้องการเรื่องบ้านให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัย เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามควรแก่อัตภาพ ซึ่งธนาคารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสตูลที่มีการเติบโตทางภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับลูกค้าประชาชนในจังหวัดที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารได้อย่างครบวงจร อาทิ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบริการรับฝาก - ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้ โดยพร้อมเปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.
คำนวณสินเชื่อ ค้นหาสาขา Pay Card MD