ธอส.แจ้งปิดการให้บริการสาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เป็นการชั่วคราว วันที่ 13 มกราคม 2557

10 มกราคม 2557
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งปิดการให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และการทำนิติกรรมทุกประเภท ที่สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ส่วนสาขาอื่นๆ เปิดให้บริการตามปกติ โดยลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการธนาคารได้ที่ สาขาใกล้เคียง (เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 02-575-2259) หรือสาขาอื่นๆ ที่ท่านสะดวก เนื่องจากพื้นที่สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการร่วมชุมนุมทางการเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการของลูกค้าประชาชน ทั้งนี้ ธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการ ณ สาขาใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.ghbank.co.th ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 10 มกราคม 2557
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคารอาคารสงเคราะห์