กิจกรรมเพื่อสังคม | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
15 ธันวาคม 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของสำนักงานเขต 1 สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 3 แห่ง
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ท.041/2557
28 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงลิฟต์และทางเดิน ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงรับลูกค้าสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ท.039/2557
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างติดตั้งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต เลขที่ ท.038/2557
24 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์(จำนวน 2 สาขา : สาขาชุมพร และสาขาย่อยระนอง) ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โดยวิธีพิเศษ(สอบราคาประกอบ)
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)