ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 ธันวาคม 2559 ประกาศ ธอส.โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุง BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 พฤศจิกายน 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อ Software License จำนวน 31 Licenses
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายดาดฟ้าและป้ายภายนอกของอาคารสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ ชั้น 4 อาคาร 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
4 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 45 เครื่อง
3 พฤศจิกายน 2559 เผยแพร่ร่างTOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและป้ายภายนอกของอาคารสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ ชั้น 8 อาคาร 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
31 ตุลาคม 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 ตุลาคม 2559 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างติดตั้งตู้ Main UPS พร้อมเดินสายไฟฟ้า อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
21 ตุลาคม 2559 โครงการจัดซื้อผงหมึกยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 300 กล่อง
21 ตุลาคม 2559 โครงการจัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 300 กล่อง
21 ตุลาคม 2559 โครงการจัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 300 กล่อง
13 ตุลาคม 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP Address Management Server Zone ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
13 ตุลาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)