ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 มกราคม 2560 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 สระบุรี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 มกราคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 45 เครื่อง
5 มกราคม 2560 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย สังกัดเขต 1 สระบุรี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 ธันวาคม 2559 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-7140 จำนวน 55 เครื่อง
6 ธันวาคม 2559 ประกาศ ธอส.โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุง BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 พฤศจิกายน 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อ Software License จำนวน 31 Licenses
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้ายดาดฟ้าและป้ายภายนอกของอาคารสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 พฤศจิกายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ ชั้น 4 อาคาร 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
4 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 45 เครื่อง
3 พฤศจิกายน 2559 เผยแพร่ร่างTOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและป้ายภายนอกของอาคารสำนักงานสาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พื้นที่ ชั้น 8 อาคาร 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
31 ตุลาคม 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 ตุลาคม 2559 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างติดตั้งตู้ Main UPS พร้อมเดินสายไฟฟ้า อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
21 ตุลาคม 2559 โครงการจัดซื้อผงหมึกยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 300 กล่อง