ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 เมษายน 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (APT)
27 เมษายน 2559 ประกาศร่าง TOR เช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 134 สาขา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 เมษายน 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 เมษายน 2559 ประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 เมษายน 2559 ประกาศ ธอส. ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Admin Password Management
8 เมษายน 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 เมษายน 2559 ประกาศจัดจ้างบริษัท/หจก.ให้บริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขต 4 สำนักงานเขตนครสวรรค์
4 เมษายน 2559 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สาขาในสังกัดเขต 4 สำนักงานเขตอุบลราชธานี
4 เมษายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคระห์ เรือง สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งาน สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
1 เมษายน 2559 ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขต 1 อุดรธานี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 เมษายน 2559 ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 1 อุดรธานี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 มีนาคม 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 ธันวาคม 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 อุบลราชธานี
27 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน
29 ตุลาคม 2558 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันสำหรับรดน้ำต้นไม้บริเวณชั้น GB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 065/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 ระยอง
26 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 066/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 1 อุดรธานี
ก่อนหน้า ถัดไป