ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 ตุลาคม 2557 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
22 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงานอาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 ตุลาคม 2557 ประกาศแจ้งผลการสอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งใช้งานประจำศูนย์บริการทางการเงินนอกสถานที่ (OSS) ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 ปี
22 ตุลาคม 2557 ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน สำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบ Wireless LAN สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
20 ตุลาคม 2557 ประกาศสอบราคางานจ้างทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
15 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการประกวดราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed Circuit Talevision System:CCTV) พร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเปลี่ยนพื้นพรมเป็นกระเบื้อง สาขาสระบุรี
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)