ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 กรกฎาคม 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการ (e – Auction)
26 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 61 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กรกฎาคม 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security Non Core Server Farm ด้วยวิธี (e-Auction)
13 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสัตหีบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
13 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุญสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 กรกฎาคม 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง tor ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปลวกแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
12 กรกฎาคม 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง tor ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
8 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งาน สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ระยะเวลาเช่า 36 เดือน
7 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งาน สาขาย่อยบิ๊กซี นวนตร ระยะเวลาเช่า 36 เดือน
7 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เก็บเอกสาร ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ชั้น 15 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุญสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสัตหีบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 กรกฎาคม 2559 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security Non Core Server Farm
4 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองแขม
30 มิถุนายน 2559 ประกาศจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 33,600 ถัง
17 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 มิถุนายน 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat - APT)
13 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ IT Command Center บริเวณชั้น 4-6 ของอาคารสำนักงาน สาขาแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 มิถุนายน 2559 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat - APT) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)