การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย WAN สาขา ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2558
24 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
23 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเมกาบางนา
5 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส. ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย WAN สาขา ด้วยวิธี e-Auction
3 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)