กิจกรรมเพื่อสังคม | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
24 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์(จำนวน 2 สาขา : สาขาชุมพร และสาขาย่อยระนอง) ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โดยวิธีพิเศษ(สอบราคาประกอบ)
20 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ท.037/2557
13 พฤศจิกายน 2557 จ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่อง ATM จำนวน 12 เครื่อง
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ สาขาย่อยพิจิตร
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างติดตั้งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงโถงรับลูกค้าสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารฯ สาขาพระราม 6
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Tablet จำนวน 20 เครื่อง
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)