ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 กุมภาพันธ์ 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนโรจนะ
14 มกราคม 2559 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบ Admin Password Management ด้วยวิธี e-Auction
23 ธันวาคม 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 อุบลราชธานี
27 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน
29 ตุลาคม 2558 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันสำหรับรดน้ำต้นไม้บริเวณชั้น GB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 065/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 ระยอง
26 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 066/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 1 อุดรธานี
21 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 12 เครื่อง
20 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 062/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 3 พัทยา
12 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 061/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศ อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 ตุลาคม 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารแบบตู้โครงเหล็ก สำเร็จรูป 2 ชั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
1 ตุลาคม 2558 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และปั้มน้ำเย็น (Pump) ของระบบปรับอากาศ อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
29 กันยายน 2558 ประกาศจัดจ้างบริษัท/หจก.ให้บริการรักษาการความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขตพิษณุโลก
25 กันยายน 2558 ประกาศสอบราคา จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และฉีดสเปรย์น้ำหอมอัตโนมัติ
25 กันยายน 2558 ประกาศ ธอส.เรื่อง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีสอบราคา
25 กันยายน 2558 เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และปั้มน้ำเย็น (Pump) ของระบบปรับอากาศธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ด้ววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 กันยายน 2558 ประกาศธอส.จัดซื้อกระดาษม้วนชำระใช้กับห้องสุขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 900 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 12 ม้วน)
ก่อนหน้า ถัดไป