ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 ตุลาคม 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP Address Management Server Zone ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
13 ตุลาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 ตุลาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
5 ตุลาคม 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาการจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP Address Management Server Zone ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 กันยายน 2559 ประกาศสอบราคงานจ้างทำผ้าขนหนูเป็นของที่ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี2560
26 กันยายน 2559 ประกาศสอบราคงานจ้างทำแก้วน้ำเป็นของที่ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี2560
26 กันยายน 2559 ประกาศสอบราคงานจ้างทำนาฬิกาแขวนเป็นของที่ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี2560
26 กันยายน 2559 ประกาศสอบราคงานจ้างทำกระเป๋าเป็นของที่ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี2560
20 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนคาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 กันยายน 2559 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 115 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กันยายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1 จำนวน 15 สาขา
15 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2 จำนวน 20 สาขา
15 กันยายน 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด 250 มล. ตราธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำไตรมาส 4/2559
12 กันยายน 2559 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาจัดเช่า Notebook จำนวน 115 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี
9 กันยายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสารสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารฯ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 กันยายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 สมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 กันยายน 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 กันยายน 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Accelerator