ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศ ธอส. ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 59 เครื่อง
21 กรกฎาคม 2557 แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห็ สาขาหนองคาย
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห็ สาขายโสธร
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห็ สาขาศรีสะเกษ
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานในสังกัดเขต 1 สมุทรสาคร
14 กรกฎาคม 2557 จ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์
26 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเปลี่ยนท่อน้ำดี ชั้น 1 บริเวณห้องน้ำหญิง และชั้น 3 บริเวณหน้าห้องประชุม 302 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครปฐม
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)
17 มิถุนายน 2557 ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์