ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบอบรม/ประชุมทางไกลเสมือนจริง (Tele Presence) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดจ้างทำการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (ฺBehavior Scoring Model) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน เพื่อใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษ 14 หลัก,เครื่องคำนวณเลขขนาดเล็ก แบบไม่มีกระดาษ 14 หลัก และเครื่องคำนวณเลขขนาดเล็ก แบบไม่มีกระดาษ 12 หลัก รวมทั้งหมด 258 เครื่อง
3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดซื้อกระดาษเช็ดมือรุ่น L-FOLD ใช้กับห้องสุขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนญ.พร้อมติดตั้งกล่อง จำนวน 1,080 กล่อง
27 มกราคม 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การจัดจ้างทำการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับควาเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring Model) โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
26 มกราคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 มกราคม 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มชนิดขวดแบบกลม ขนาด 250 มล. และชนิดขวดแบบเหลี่ยม ขนาด 350 มล. ตราธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำไตรมาส 1-2 ของปี 2560
23 มกราคม 2560 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tap LTO5) จำนวน 400 ม้วน
11 มกราคม 2560 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 สระบุรี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 มกราคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 45 เครื่อง
5 มกราคม 2560 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย สังกัดเขต 1 สระบุรี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 ธันวาคม 2559 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-7140 จำนวน 55 เครื่อง
6 ธันวาคม 2559 ประกาศ ธอส.โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุง BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 พฤศจิกายน 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงป้าย BANNER หน้าอาคารสำนักงานสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (43 สาขา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อ Software License จำนวน 31 Licenses