ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 สิงหาคม 2560 ประกาศ ธอส. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกันไฟและห้องเก็บแฟ้มภายในอาคาร บริเวณ ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
22 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
22 สิงหาคม 2560 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่, สาขา และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 196 คัน โดยวิธีประกวดราคา (e-Auction)
18 สิงหาคม 2560 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
16 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคางานปรับปรุงห้องกระจกเพื่อปิดกั้นพื้นที่สำหรับจัดวางเครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
16 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม Conference จำนวน 2 ชุด สำหรับห้องประชุมเกล็ดดาว (302) และห้องประชุมพราวพิมาน (303) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
16 สิงหาคม 2560 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่, สาขา และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 196 คัน
16 สิงหาคม 2560 ประกาศธอส.เผยแพรร่างTOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดป้ายบริการการเงินอัตโนมัติ (ATM, Cash Deposit, Passbook Update) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 สิงหาคม 2560 ประกาศ ธอส. ประกาศสอบราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ NTP Time Server
11 สิงหาคม 2560 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security สำหรับระบบ CBS ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก
9 สิงหาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security สำหรับระบบ CBS
7 สิงหาคม 2560 ประกาศธอส.เผยแพรร่าง ฯ TOR เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานของฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3 สิงหาคม 2560 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 400 ม้วน
27 กรกฎาคม 2560 ประกาศ ธอส. ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Tablet จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริม
26 กรกฎาคม 2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์แบบลิสซิ่ง จำนวน 32 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 กรกฎาคม 2560 ประกาศ ธอส.ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security สำหรับระบบ CBS
19 กรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6 ตามโครงการ SMART Loan Service
19 กรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหาดใหญ่ ตามโครงการ SMART Loan Service
19 กรกฎาคม 2560 ประกวดราคาเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)