ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 มิถุนายน 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat - APT)
13 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 มิถุนายน 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ IT Command Center บริเวณชั้น 4-6 ของอาคารสำนักงาน สาขาแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 มิถุนายน 2559 ประกาศธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat - APT) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
6 มิถุนายน 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ GHB-VPN ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
3 มิถุนายน 2559 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาและจัดซื้อและว่าจ้างการบำรุงรักษาระบบ GHB-VPN
1 มิถุนายน 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ IT Command Center บริเวณชั้น 4-6 ของอาคารสำนักงาน สาขาแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมติดตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
1 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจัดซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้งบริเวณพื้นทีทำงานกรรมการผู้จัดการ ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา GHB-VPN ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 พฤษภาคม 2559 ประกาศธนาคารฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Projector และอุปกรณ์ Monitor อาคาร 2 ชั้น 16
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดซื้อ License Microsoft Office 2016 จำนวน 300 Licenses ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พฤษภาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
25 พฤษภาคม 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
24 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ให้กับฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ
23 พฤษภาคม 2559 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อ License Microsoft Office 2016 จำนวน 300 Licenses
19 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ก่อนหน้า ถัดไป