ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 สิงหาคม 2559 ประกาศธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา Hardware และ Software เพื่อรองรับระบบงานเร่งด่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
29 สิงหาคม 2559 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Accelerator
26 สิงหาคม 2559 ประกาศธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat – APT) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 สิงหาคม 2559 ประกาศธอส. เผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Centralized firewall And security policy Management ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 สิงหาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 สิงหาคม 2559 ประกาศ ธอส.สอบราคาซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Passbook จำนวน 20 เครื่อง
19 สิงหาคม 2559 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา Hardware และ Software เพื่อรองรับรับระบบงานเร่งด่วน ด้วยวิธีการ (e-Auction)
19 สิงหาคม 2559 ประกาศธอส.สอบราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ปั๊มน้ำระบายความร้อน (CDP) ของระบบปรับอากาศ อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
18 สิงหาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistent Threat - APT) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 61 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 สิงหาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 สิงหาคม 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 สิงหาคม 2559 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปลวกแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 กรกฎาคม 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการ (e – Auction)
26 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 61 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 กรกฎาคม 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security Non Core Server Farm ด้วยวิธี (e-Auction)
13 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสัตหีบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
13 กรกฎาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุญสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 กรกฎาคม 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง tor ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปลวกแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)
12 กรกฎาคม 2559 ประกาศเผยแพร่ร่าง tor ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)