ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารฯ สาขาพระราม 6
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) จำนวน 640 เครื่อง
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Tablet จำนวน 20 เครื่อง
22 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงานอาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบ Wireless LAN สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
15 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการประกวดราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed Circuit Talevision System:CCTV) พร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเปลี่ยนพื้นพรมเป็นกระเบื้อง สาขาสระบุรี
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)