การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน
16 มิถุนายน 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นพื้นกระเบื้องยาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
16 มิถุนายน 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2 จำนวน 20 สาขา
16 มิถุนายน 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 จำนวน 15 สาขา
3 มิถุนายน 2558 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 และอาคาร จอดรถ
14 พฤษภาคม 2558 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองแขม
8 พฤษภาคม 2558 ประกาศ ธอส. สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง ใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
20 เมษายน 2558 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการสอบราคาจัดซื้อกระดาษม้วนชำระใช้กับห้องสุขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 900 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 12 ม้วน)
16 เมษายน 2558 เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 เมษายน 2558 ประกาศ ธอส.จัดซื้อกระดาษม้วนชำระใช้กับห้องสุขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 900 กล่อง (1 กล่อง บรรจุ 12 ม้วน)
1 เมษายน 2558 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย WAN สาขา ด้วยวิธีการ(e-Auction)
26 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย WAN สาขา ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส. ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย WAN สาขา ด้วยวิธี e-Auction
3 มีนาคม 2558 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 46 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศธอส.สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศธนาคารฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำดี ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 มกราคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 46 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
29 มกราคม 2558 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากรุงเทพและปริมณฑล 1 – 2 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 มกราคม 2558 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 32 เครื่อง
15 มกราคม 2558 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
13 มกราคม 2558 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงินในสังกัดฝ่ายสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล 1-2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
7 มกราคม 2558 ประกาศ ธอส. ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) จำนวน 32 เครื่อง
6 มกราคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารฯ ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของสำนักงานเขต 1 สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
6 มกราคม 2558 ประกาศ ธอส.ยกเลิกการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์
30 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงาน
24 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของสำนักงานเขต 1 สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
15 ธันวาคม 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของสำนักงานเขต 1 สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 ธันวาคม 2557 ประกาศธอส.สอบราคาจัดซื้อโน๊ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
8 ธันวาคม 2557 เผยแพร่ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 ธันวาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 3 แห่ง
28 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงลิฟต์และทางเดิน ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงโถงรับลูกค้าสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ท.039/2557
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างติดตั้งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต เลขที่ ท.038/2557
24 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
24 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์(จำนวน 2 สาขา : สาขาชุมพร และสาขาย่อยระนอง) ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โดยวิธีพิเศษ(สอบราคาประกอบ)
20 พฤศจิกายน 2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ร่างTOR เช่ารถยนต์จำนวน 183 คัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ท.037/2557
13 พฤศจิกายน 2557 จ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่อง ATM จำนวน 12 เครื่อง
7 พฤศจิกายน 2557 เผยแพร่รางTORจ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ สาขาย่อยพิจิตร
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคางานปรับปรุงโถงลิฟต์และทางเดิน ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างติดตั้งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงโถงรับลูกค้าสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยน 2-Way Valve อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
31 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารฯ สาขาพระราม 6
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) จำนวน 640 เครื่อง
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
28 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่อง Tablet จำนวน 20 เครื่อง
24 ตุลาคม 2557 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
22 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงานอาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
21 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบ Wireless LAN สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.สอบราคางานจ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
20 ตุลาคม 2557 ประกาศสอบราคางานจ้างทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุราษฎร์ธานี
15 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.แจ้งผลการประกวดราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด(Closed Circuit Talevision System:CCTV) พร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาฯระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Wireless Lan สำนักงานใหญ่ แบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 ตุลาคม 2557 ประกาศสอบราคางานจ้างทำของขวัญที่ระลึก สำหรับกิจกรรม CSR ประจำปี 2557
2 ตุลาคม 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเปลี่ยนพื้นพรมเป็นกระเบื้อง สาขาสระบุรี
25 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน สำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
25 กันยายน 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงานเขต 2 เชียงราย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย
24 กันยายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการสอบราคาจัดซื้อปั๊มสูบน้ำดีขึ้นอาคารชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
23 กันยายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
23 กันยายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคระห์ แจ้งผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมณฑล ชั้น 6-7 สำนักงานใหญ่
12 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคางานจ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี
10 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
4 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง จัดซื้อถัง Softener ตัวที่ 1 ของระบบปรับอากาศ อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่
4 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง
4 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคางานจ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
2 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดีขึ้นอาคารชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.เรื่อง จ้างเปลี่ยนท่อน้ำเมนจ่ายน้ำดับเพลิงแนวดิ่ง ตามแนวบันไดหนีไฟ อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
28 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส ที่ 061 /2557 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
18 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (DWDM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงในเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 18 -21 สิงหาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศ ธอส. ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 59 เครื่อง
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศ จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานในสังกัดเขต 1 สมุทรสาคร
14 กรกฎาคม 2557 จ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์
8 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ชั้น 2-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน (อาคารเดิม)
8 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชบุรี
8 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบ อาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนม่านปรับแสง ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาเปลี่ยนท่อน้ำดี ชั้น 1 บริเวณห้องน้ำหญิง และชั้น 3 บริเวณหน้าห้องประชุม 302 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครปฐม
17 มิถุนายน 2557 ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์
9 มิถุนายน 2557 ประกาศ จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 1 สมุทรสาคร ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
6 มิถุนายน 2557 ประกาศ เรื่อง การประมูลขายรถยนต์ (ขายตามสภาพ)
6 มิถุนายน 2557 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขา ในสังกัดสำนักงาน เขต 1 อุดรธานี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 มิถุนายน 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของ เขต 4 สำนักงานเขตอุบลราชธานี ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ (สอบราคาประกอบ)
29 พฤษภาคม 2557 ประกาศเผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ (จำนวน 3 สาขา : สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาเพชรบุรี และสาขาหัวหิน) ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก โดยวิธีพิเศษ(สอบราคาประกอบ) เลขที่ 1/2557
21 พฤษภาคม 2557 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television : CCTV) พร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
15 พฤษภาคม 2557 ประกาศเผยแพร่ TOR เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System:CCTV) พร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารอาคาสงเคราะห์ สำกนักงานใหญ่
14 พฤษภาคม 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย
14 พฤษภาคม 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ
14 พฤษภาคม 2557 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
14 พฤษภาคม 2557 ประกาศจ้างบริการ รปภ.ประจำสาขา หรือหน่วยงานย่อยของเขต 4 อุบลราชธานี
24 เมษายน 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยเขต 2 เชียงราย
18 เมษายน 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Tablet พร้อม Smart Cover จานวน 14 เครื่อง
10 เมษายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและ ตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ ท.005/2557
10 เมษายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและ ตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ ท.007/2557
10 เมษายน 2557 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและ ตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ ท.006/2557
3 เมษายน 2557 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ (PBM) จำนวน 30 เครื่อง พร้อมระบบ Software ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 เมษายน 2557 ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับผู้จัดการเขต จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 เมษายน 2557 ประกาศ ธอส. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ขอนแก่น ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ (สอบราคาประกอบ)
31 มีนาคม 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขา ในสังกัดเขต 1 อุดรธานี
27 มีนาคม 2557 TOR จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ (PBM) จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
24 มีนาคม 2557 ประกาศธนาคาร เรื่องจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขต 3 พิษณุโลก
19 มีนาคม 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นพื้นกระเบื้อง PVC ชั้น 2-4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา จำนวน 1 งาน
18 มีนาคม 2557 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับผจก.เขต จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 มีนาคม 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความปลอดถัยประจำสาขาหรือหน่วยย่อยเขต 4 สำนักงานเขตนครสวรรค์ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือ โดยวิธีพิเศษ (สอบราคาประกอบ)
6 มีนาคม 2557 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักหรือเทียบเท่า จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัด สำนักงานเขต 3 พิษณุโลก จำนวน 7 สาขา และ รถMobile Banking 1 คัน
19 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. ประกาศเชิญชวนเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 คัน
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง เผยแำพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงคราะห์ สาขายโสธร ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Acution) เลขที่ ท.006/2557
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง เผยแำพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงคราะห์ สาขาศรีษะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Acution) เลขที่ ท.005/2557
13 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง เผยแำพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงคราะห์ สาขาหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Acution) เลขที่ ท.007/2557
12 กุมภาพันธ์ 2557 เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเช่ารถยนต์ 2 คัน
30 มกราคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกล่องน้ำยาฆ่าเชื้อเช็คฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ(แอลกอฮอลล์)