ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 มิถุนายน 2560 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) แห่งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
21 มิถุนายน 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) แห่งที่ 2
20 มิถุนายน 2560 โครงการจัดซื้อกระดาษม้วนชำระจำนวน 2,400 กล่อง พร้อมติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษ ใช้กับห้องสุขาธนาคารฯสำนักงานใหญ่
16 มิถุนายน 2560 ประกาศ ธอส.ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) แห่งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 มิถุนายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทตัดเย็บชุดเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 มิถุนายน 2560 ประกาศ ธอส. ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักอุปกรณ์ Security เชื่อมต่อหน่วยงานภายนอก
1 มิถุนายน 2560 ประกาศ ธอส. ประกวดจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ Internet
1 มิถุนายน 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 มิถุนายน 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
31 พฤษภาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ (Data Warehouse Auditing) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
31 พฤษภาคม 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารระบบ ITMX ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พฤษภาคม 2560 ประกาศธอส.ประกาศร่างเผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Security เชื่อมต่อหน่วยงานภายนอก (e-Auction)
25 พฤษภาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตัดชุดเครื่องแบบให้ลูกจ้างขับรถธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 608 ตัว
25 พฤษภาคม 2560 ประกาศ ธอส.เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ (Data Warehouse Auditing)
25 พฤษภาคม 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 พฤษภาคม 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา
25 พฤษภาคม 2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำโรง
24 พฤษภาคม 2560 ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคางานจ้างบริษัทตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤษภาคม 2560 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด 350 มล. ตราธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำไตรมาส 3-4/2560