การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 46 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศแจ้งผลประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยของสำนักงานเขต 1 สระบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
18 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศธอส.สอบราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
16 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศ ธอส. แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศธนาคารฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำดี ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
4 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 มกราคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์จำนวน 46 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
29 มกราคม 2558 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากรุงเทพและปริมณฑล 1 – 2 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)