ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 พฤษภาคม 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาจัดซื้อ License Microsoft Office 2016 จำนวน 300 Licenses ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 พฤษภาคม 2559 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
25 พฤษภาคม 2559 ประกาศธอส.ประกวดราคาเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤษภาคม 2559 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อ License Microsoft Office 2016 จำนวน 300 Licenses
19 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 พฤษภาคม 2559 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์
18 พฤษภาคม 2559 แจ้งผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารฯ สาขาถนนโรจนะ
17 พฤษภาคม 2559 ประกาศจัดจ้างเปลี่ยนพื้นพรม สาขาสี่แยกบ้านแขก งานสอบราคา จำนวน 1 งาน
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศธอส.จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ (จำนวน5สาขา : สาขาประจวบคีรีขันธ์,สาขาเพชรบุรี,สาขาหัวหิน,สาขาชุมพร และสาขาย่อยระนอง)
29 เมษายน 2559 ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (APT)
18 เมษายน 2559 ประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
8 เมษายน 2559 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจ้างบริการงานธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 ธันวาคม 2558 ประกาศธอส.สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 อุบลราชธานี
27 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 เผยแพร่ร่าง TOR ที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคาจัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 พฤศจิกายน 2558 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
30 ตุลาคม 2558 เผยแพร่ร่างTORที่แสดงสาระสำคัญของเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน
29 ตุลาคม 2558 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันสำหรับรดน้ำต้นไม้บริเวณชั้น GB ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
26 ตุลาคม 2558 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 065/2558 เรื่อง สอบราคางานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 4 ระยอง