ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 กันยายน 2557 เผยแพร่ร่าง TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักษณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคางานจ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี
4 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง
2 กันยายน 2557 ประกาศ ธอส. เรื่อง จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดีขึ้นอาคารชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.เรื่อง จ้างเปลี่ยนท่อน้ำเมนจ่ายน้ำดับเพลิงแนวดิ่ง ตามแนวบันไดหนีไฟ อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
28 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส ที่ 061 /2557 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
18 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (DWDM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงในเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 18 -21 สิงหาคม 2557
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)