ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.เรื่อง จ้างเปลี่ยนท่อน้ำเมนจ่ายน้ำดับเพลิงแนวดิ่ง ตามแนวบันไดหนีไฟ อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
28 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส ที่ 061 /2557 เรื่อง สอบราคาจัดจ้างงานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
18 สิงหาคม 2557 ประกาศ ธอส.จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (DWDM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลงในเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 18 -21 สิงหาคม 2557
31 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
24 มิถุนายน 2557 ประกาศประมูลขายรถยนต์ (รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Ventury)