ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
1 มีนาคม 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ คนหลังข่าว
1 มีนาคม 2560 โครงการเช่ารถยนต์ขนาด 1,600 ซี.ซี. เกียร์ออโต้ จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์ใช้ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ(Data-Entry :DE) สมุทรสาคร ระยะเวลาเช่า 3 ปี
1 มีนาคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ศูนย์วิเคราะห์สินเชือ (Data Entry : DE) สมุทรสาคร
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน เพื่อใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 721 คัน
28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่นริโก้ จำนวน 2 เครื่อง ประจำสาขายะลา
28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยอาคารเพิร์ล แบงค์คอก ระยะเวลา 3 ปี
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจัดจ้างงานผู้ออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานผู้ออกแบบงานปรับปปรุงพื้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 6 สาขา (สาขาเชียงใหม่,สาขาอุดรธานี,สาขาพัทยา,สาขาหาดใหญ่,สาขาพระราม6,และสาขาสำโรง)
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านทางสื่อออนไลน์
28 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการเข้าร่วมและอนุมัติหลักการจัดจ้างดำเนินโครงการ money 360 expo 2017
27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านรายการ ก้าวที่กล้า สู่การปฏิรูป
27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำป้ายแสดงชั้น และข้อมูลฝ่ายต่างๆ พร้อมติดตั้ง อาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมบ้านธนาคาร 60 ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ริโก้ รุ่น MPC2004SP จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาสุุรินทร์
27 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (A3) ริโก้ รุ่น MPC4504SP ประจำฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้
24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการงานปรังปรุงห้องทดสอบ EOSL ชั้น 16 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่
24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 21 เครื่อง