การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “คุยยกบ้าน”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “คุยข่าวสิบโมง”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “ชลรัศมีกับวีไอพี”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยหนองบัวลำภู เป็นเวลา 3 ปี
27 เมษายน 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Server โดยวิธีพิเศษ
23 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาตราด เป็นเวลา 3 ปี
23 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ห้องที่ 3 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยอมตะนคร เป็นเวลา 3 ปี
23 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยบุญสัมพันธ์ เป็นเวลา 3 ปี
23 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยทุ่งสง เป็นระยะเวลา 3 ปี
23 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยระนอง เป็นระยะเวลา 3 ปี
21 เมษายน 2558 จ้างผลิตเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว พร้อมปัก 2 ตำแหน่ง จำนวน 120 ตัว
20 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาชุมแพ เป็นเวลา 3 ปี
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาอ่างทอง เป็นระยะเวลา 2 ปี
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยเซ็นทรัล ศาลายา ในสังกัดสำนังานเขต 1 สมุทรสาคร จำนวน รปภ. 1 คน ระยะเวลา 1 ปี 23 เดือน 21 วัน
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำสาขาย่อยเซ็นทรัล ศาลายา ในสังกัดสำนังานเขต 1 สมุทรสาคร จำนวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 24 เดือน 21 วัน
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาสุพรรณบุร ในสังกัดสำนังานเขต 1 สมุทรสาคร จำนวน รปภ. 2 คน ระยะเวลา 23 เดือน
17 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน ชั้น 10 และชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
16 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
10 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน ประจำปี 2558
10 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง สังกัดสำนักงาน
10 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง สังกัดสำนักงาน เขต 4 ระยอง
10 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบ Internet เป็นเวลา 1 ปี
10 เมษายน 2558 งานปรับปรุงเเละตกเเต่งภายใน ธนาคารฯ สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
9 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
8 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 Money Expo 2015 โดยวิธีพิเศษ
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศ ธอส. เรื่อง งานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยเพียงเพลส รามคำแหง 110 เป็นระยะเวลา 3 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (สาขาย่อยปัตตานี)
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้กับสาขาย่อยแม่สอด
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยสมุทรสงคราม เป็นเวลา 3 ปี
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
2 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี ให้กับสาขาคอนแวนต์และสาขาลาดกระบัง
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการป้องกันการฟอกเงิน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานใหญ่ สาขาหลัก, สาขาย่อยและเคาน์เตอร์ การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 และ 2 เวลาการจ้าง 3 เดือน
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด สาขาลพบุรี
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด ให้กับสาขาย่อยสัตหีบ
31 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง
31 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ , สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 3 สาขาย่อยบิ๊กซีรังสิต คลอง 6 , สาขาย่อยสุพรีมคอมเพล็กซ์ และสาขาย่อยเพลินนารี่มอลล์
31 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
30 มีนาคม 2558 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์รวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์
30 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขานครนายก เป็นระยะเวลา 3 ปี
30 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำ 5 สาขา
26 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่อง Server HP Compaq ระยะเวลา 1 ปี
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
11 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
11 มีนาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
11 มีนาคม 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LTO5) จำนวน 320 ม้วน
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริการสื่อสารข้อมูล SMS เป็นระยะเวลา 2 ปี
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Software QlikView
3 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อุปกรณ์ Ethernet Switch เพิ่มเติม สำนักงานใหญ่
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE255XC จำนวน 155 กล่อง
10 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อ Software SPSS 22 จำนวน 2 Licenses
3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนา Web Application บนระบบการกำกับการปฏิบัติงาน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 5 เครื่อง เป็นเวลา 8 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 8.5 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 70 เครื่อง เป็นเวลา 3 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 820 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 216 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A3 จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 20 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
15 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985v at DRC
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง