ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
23 กันยายน 2559 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ครบคลุม 147 สถานีทั่วประเทศ
22 กันยายน 2559 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
22 กันยายน 2559 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน
22 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำกระเป๋า เพื่อใช้ในการทำการตลาดสินเชื่อเชิงรุก
22 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)งานจัดจ้างทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก โดยวิธีพิเศษ
22 กันยายน 2559 โครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาสมาร์ท (Smart Branch)
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน สาขาประจวบคีรีขันธ์
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร ผ่านสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ และทีวีดิจิตอล ภายในระยะเวลา 2 เดือน
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านทางสื่อสถานีโทรทัศน์และออนไลน์ ในเครือ True ระยะเวลา 3 เดือน
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านทางสื่อสถานีโทรทัศน์ Nation TV และสถานีโทรทัศน์ Now TV ระยะเวลา 3 เดือน
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อวิทยุรายการ "จอโลกเศรษฐกิจ"
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาสมาร์ท (Smart Branch)
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตชุดผลิตภัณฑ์พกพาสำหรับการเดินทาง เพื่อใช้ในการทำการตลาดสินเชื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณของฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ หน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของธนาคารและผู้ประสานของหน่วยงานที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อา
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมเปิดตัวเครื่องแบบพนักงานใหม่ : GHBank Smart Uniform และบริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Smart Receipt
21 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริการการเงินอัตโนมัติ พร้อมย้ายเครื่อง ATM,CDM, และ UPD ของสาขาปทุมธานี
20 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงตกแต่ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
20 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าสถานที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
20 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดจ้างทำของที่ระลึกสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2560
19 กันยายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขาภิบาล 3