การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
30 มีนาคม 2558 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์รวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์
30 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขานครนายก เป็นระยะเวลา 3 ปี
26 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่อง Server HP Compaq ระยะเวลา 1 ปี
25 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สัญญาค้ำประกัน โครงการบ้านเอื้ออาทร
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
24 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
23 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
23 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการสาขาย่อยมีนบุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี
23 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
23 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เงินฝาก ธอส.รักการออม
23 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเข่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานเคาน์เตอร์สาขาย่อยเมกบางนา
20 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าที่ดินเปล่า เพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าธนาคารฯ สาขานครสวรรค์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล่ จำนวน 14 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี
18 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจัดซื้อชุดเครื่องนอน ประเภทเตียงและที่นอนสปริงขนาด 3.5 ฟุต
18 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาศรีสะเกษ และสาขายโสธร สำนักงานเขต 4 อุบลราชธานี ระยะเวลาจ้าง 21 เดือน
17 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2558
17 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและบริการรับ-ส่งเอกสาร สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน
16 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการเช่าพื้นที่ ในงานมหกรรมกบ้านธนาคาร 58 จังหวัดปทุมธานี โ
16 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการเช่าพื้นที่ ในงานมหกรรมกบ้านธนาคาร 58 จังหวัดราชบุรี
16 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "รายการเกาะติดเศรษฐกิจคลื่นคนทำงาน" FM.102.0 MHz.
16 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน
13 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาอำนาจเจริญ เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธมณฑล
11 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
11 มีนาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
11 มีนาคม 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LTO5) จำนวน 320 ม้วน
10 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระดาษม้วนชำระให้กับห้องสุขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
10 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผ่นพับสินเชื่อธอส.เพื่อสานรัก ปี 2558
9 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทรัพย์สินรอการขาย NPA ธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
9 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยอมตะนคร
6 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่อาคารชินวัตร 3 เพื่อเป็นที่ทำการของธนาคารฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ให้สาขาต่างๆ ของฝ่ายสป.1
6 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 ตัว ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสาขาสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริการสื่อสารข้อมูล SMS เป็นระยะเวลา 2 ปี
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Software QlikView
3 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
3 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 55 ตัว ฝ่ายสป.2
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเช่าพื้นที่งานแสดงที่อยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ (Home Buyers’Focus) ประจำปี 2558 จำนวน 3 บูธ
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในรูปแบบสกู๊ป ชุด “อนาคตพร้อมสรรพ กับ ธอส.”
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE255XC จำนวน 155 กล่อง
10 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อ Software SPSS 22 จำนวน 2 Licenses
3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนา Web Application บนระบบการกำกับการปฏิบัติงาน
2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Tablet (iPad รุ่น Air2 หน่วนความจำ 128 GB) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
26 มกราคม 2558 การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset)
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 5 เครื่อง เป็นเวลา 8 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 8.5 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 70 เครื่อง เป็นเวลา 3 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 820 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 216 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A3 จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 20 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
20 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Hardware และ Software ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SAN Switch จำนวน 2 เครื่อง
15 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985v at DRC
9 มกราคม 2558 จัดซื้อเครื่อง iPhone จำนวน 64 เครื่อง
6 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเวลา 3 ปี
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 พฤศจิกายน 2557 การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CBS เป็นเวลา 3 ปี
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง