ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
8 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร (ข้างห้องประชุมวิมานเมฆ) ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
8 ธันวาคม 2559 โครงการจ้างผลิตวีดีโอ CG ธนาคารอาคารสงเคราะห์
8 ธันวาคม 2559 โครงการจัดซื้อข้าวสารตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/2560
7 ธันวาคม 2559 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น (A4) ริโก้ รุ่น MPC306ZSPF จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาปลวกแดง
7 ธันวาคม 2559 โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง สำหรับการเก็บแฟ้มสินเชื่อและเอกสารทางการเงิน เป็นเวลา 2 ปี
7 ธันวาคม 2559 โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง สำหรับการเก็บแฟ้มสินเชื่อและเอกสารทางการเงิน สาขากำแพงเพชร เป็นเวลา 2 ปี
7 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิงและกระเบื้องห้องครัว สำนักพระราม 9 ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำกระเป๋าเป้ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ตัว ของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว ให้กับสาขาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
6 ธันวาคม 2559 โครงการจัดเช่าระบบรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหลักและสาขาย่อย จำนวน 134 สาขา ระยะเวลา 12 เดือน
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ , ตั้งพื้น และเครื่องรัดธนบัตร ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครตื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) จำนวน 76 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
6 ธันวาคม 2559 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ www.peopleunitynews.com
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อของขวัญปีใหม่ของกลุ่มงานสาขานครหลวง
6 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่อง Scanner ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
5 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเดินระบบสายไฟภายใน BOOTH ATM ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขาภิบาล 1
5 ธันวาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดทำห้องเก็บโฉนด (ทนไฟ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสิงห์บุรี