ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสถานีข่าวจริง Spring Radio FM 98.5 MHz
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อวิทยุรายการ เก็บเล็กผสมน้อย
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ไฮไลท์การเมืองและนิตยสาร BUSINESS HIGHLIGHT
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อวิทยุรายการ News Variety
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อวิทยุรายการ ECONOMIC UPDATE
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อวิทยุเนชั่น FM 90.5 และ FM 102.0
26 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) เป็นระยะเวลา 1 ปี
25 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
25 สิงหาคม 2559 จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Centralized Firewall and Security Policy Management
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยปัตตานี
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบคอยล์น้ำเย็นห้องสโตร์ ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดทำห้องเก็บแฟ้มและเอกสารสำคัญ ชั้น 20 อาคาร 2 ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างขัดพื้นและผนังหินแกรนิตบริเวณพื้นที่รับลูกค้าโถงสินเชื่อ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารนิติกรรม ขนาด 10”x15 กระดาษรีไซเคิลกล่องนม 120 แกรม พิมพ์ 4 สี(พิเศษ) ฝาเจาะเสียบ
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการของที่ระลึกสำหรับเยี่ยมเยียนลูกค้าเงินฝาก FDR รายใหญ่ของธนาคารตามวาระพิเศษ
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ทำงานฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำหมอนที่ระลึก สีส้ม จำนวน 1000 ใบ
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านรายการโทรทัศน์ Journey The Series 12 เดือน
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ คนหลังข่าว ระยะเวลา 6 เดือน
24 สิงหาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ มินิซีรี่ย์ เรื่องเล่าจากนายธนาคาร 3 เดือน