ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 16 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานย่อยหรือสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 ระยอง
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ริโก้ รุ่น MPC4503SP จำนวน 1 เครื่อง ประจำฝ่ายกำกับฯ
11 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4002 จำนวน 1 เครื่อง ประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง
10 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาสังกัด สำนักงานเขต 1 สระบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาพหลโยธิน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
8 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ
5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช เป็นเวลา 3 ปี
5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์
5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "รู้ออม รู้ลงทุน" FM. 90.5 MHz.
5 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" FM. 97.0 MHz.
4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการให้บริการจัดเก็บเอกสารและบริการรับส่งเอกสารของธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลางการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบส่งข้อมูลจากกรมที่ดิน
4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลา 1 ปี
4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยสุขภาพและประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้บริหารและพนักงานศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2559 จำนวน 34 คน
3 กุมภาพันธ์ 2559 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985V at DRC เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 23 วัน
2 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง สาขาลำปาง
29 มกราคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการจัดหาพื้นที่ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่34 ประจำปี2559 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์