ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
26 มิถุนายน 2560 โครงการเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ริโก้ รุ่น MPC2004SP จำนวน 2 เครื่อง ประจำศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ DE นครราชสีมา (สุรินทร์)
26 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านงานสัมมนา"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หัวใจอยู่ที่ชุมชน"
26 มิถุนายน 2560 โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาย่อยเพิร์ล แบงค์ค็อก จำนวน 1 คน เป็นระยะเวลา 9 เดือน
26 มิถุนายน 2560 โครงการเช่ารถยนต์ขนาด 1,500 ซีซี เกียร์ออโต้ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ PSC เป็นระยะเวลา 3 ปี
26 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ทรัพย์สิน NPA ของงานบริหารหนี้เขตสมุทรสาคร
23 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร เริ่มต้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
23 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Mail Server สำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
23 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี
23 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ การจัดซื้อซอฟท์แวร์ Tableau Desktop Professional จำนวน 4 Licenses โดยวิธีพิเศษ
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการป้องกันการทุจริต
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านเกณฑ์กำกับดูแลของธปท.
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์เดิมไปติดตั้งใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ของธนาคาร
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่าง สนญ.กับสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 63 วงจร
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างจัดหาพื้นที่เพื่อจัดงานมหกรรมบ้านธอส.เอ็กซ์โป@เชียงใหม่
22 มิถุนายน 2560 ราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็นเวลา 3 ปี
22 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการปรับปรุุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด
21 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อจอ LCD เพื่อใช้งาน Digital Signate ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
21 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการ จัดทำหมวกทวิวพีชสีกรมท่า เพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ของธนาคาร
21 มิถุนายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักพนักงานเคลียริ่ง บริเวณชั้น g อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่