ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
31 กรกฎาคม 2557 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ งาน Inkjet โครงการสินเชื่อบ้านธอส.มีบ้านมีสุข
31 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
31 กรกฎาคม 2557 การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ Enterprise Resource Planning:ERP,และระบบ HR โดยวิธีพิเศษ
30 กรกฎาคม 2557 จ้างติดตั้ง ซ่อมแซม ตกแต่ง และวางระบบไฟฟ้างาน Post Today Expo 2014
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยพนมสารคาม
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 4 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขากาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝาก ธอส.รักการออม
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ ICAS & ICMG สำรอง
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบ Software Package ระบบบัญชีธนาคาร (Oracle Fianace)
25 กรกฎาคม 2557 เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจำสำนักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษ
24 กรกฎาคม 2557 จัดซื้อ Software SPSS จำนวน 1 License
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ในงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก ครั้งที่ 1 ปี 2557
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2557 จำนวน 5 บูธ
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ SPSS License พร้อม User License จำนวน 1 License
21 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2557
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยปากช่อง
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบ้านบึง จ.ชลบุรี
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสันทราย จ.เชียงใหม๋
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็ว 1 Mbps. จำนวน 12 วงจร
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสุพรีมคอมเพล็กซ์
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
8 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิกซีรังสิตคลอง 6
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 2 ชลบุรี
3 กรกฎาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
27 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสะเดา จังหวัดสงขลา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
18 มิถุนายน 2557 จัดจ้างทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลสำหรับการพัฒนา Credit Scoring (Gap Analysis)
12 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server จำนวน 2 Server
12 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน Bonanza (FDR)
12 มิถุนายน 2557 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
5 มิถุนายน 2557 จัดซื้อผ้าหมึก P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
3 มิถุนายน 2557 เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง Dark Fiber Optic เป็นเวลา 3 ปี
1 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 พฤษภาคม 2557 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่ 94 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี
28 พฤษภาคม 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลผู้บริหาร (EPR-Cognos) โดยวิธีพิเศษ
28 พฤษภาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เงินฝาก-เงินกู้ ย้อนหลังของธนาคาร เป็นเวลา 4 ปี
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล (จำนวน 15 วงจร)
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 3 ปี
2 พฤษภาคม 2557 ซื้อผ้าหมึก P/B Compuprint SP40 จำนวน 500 กล่อง
3 มีนาคม 2557 การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ระยะที่ 2