ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบเกาะบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทรัพย์สินรอการขาย NPA ธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยสะเดา และย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาพัทลุง เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ BMW 320d Luxury สีดำ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์แหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด
18 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลขพร้อมเครื่อง
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้ประสานงานเดินทางศึกษาดูงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ปี 2557
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิ๊กซี ราชดำริ
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ ข่าว 5 หน้า 1 และรายาการ ข่าวภาคค่ำ
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเพลินนารีมอลล์
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของสถานีโทรทัศน์ Modernnine TV
15 สิงหาคม 2557 จัดหาพื้นที่ขนาด 120 ตรม. สำหรับออกบูธงานมหกรรมการเงินโคราช
14 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย Phase 4
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการให้สินเชื่อโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาอุดรธานี
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สระบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2559
8 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 7 คัน และรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
8 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง และส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ในระบบสถาบันการเงินไทย สำหรับการจ้างผู้รับจ้าง
7 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
6 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2557
5 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
5 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง Upgrade ระบบ Open Source Mail โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 จ้างเปลี่ยนชุด Condensing เครื่องปรับอากาศสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ และสลับชุด Compresser ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557(ฉบับที่ 32-35)
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดใหม่ปี 2557 จำนวน 6 สาขา
4 สิงหาคม 2557 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision AIR) พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษาเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบัตรคิว (Queuing System) โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Domain Name Server
1 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยนิคมพัฒนา จ.ระยอง
31 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
31 กรกฎาคม 2557 การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ Enterprise Resource Planning:ERP,และระบบ HR โดยวิธีพิเศษ
31 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการเคาน์เตอร์การเงินไอเพลส ลาดกระบัง ระยะเวลา 3 ปี
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยพนมสารคาม
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ ICAS & ICMG สำรอง
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบ Software Package ระบบบัญชีธนาคาร (Oracle Fianace)
28 กรกฎาคม 2557 ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ประจำชั้น 11 อาคาร 1
24 กรกฎาคม 2557 จัดซื้อ Software SPSS จำนวน 1 License
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ในงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก ครั้งที่ 1 ปี 2557
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2557 จำนวน 5 บูธ
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ SPSS License พร้อม User License จำนวน 1 License
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 12 วงจร เป็นเวลา 3 ปี
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยปากช่อง
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบ้านบึง จ.ชลบุรี
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสันทราย จ.เชียงใหม๋
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็ว 1 Mbps. จำนวน 12 วงจร
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
9 กรกฎาคม 2557 การจ้างที่ปรึกษาช่วยคัดเลือก และ Implement ระบบ ERP และ ระบบ HR
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 2 ชลบุรี
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Finacle License
3 กรกฎาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
13 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ PASSBOOK จำนวน 45 เครื่อง
12 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server จำนวน 2 Server
12 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน Bonanza (FDR)
12 มิถุนายน 2557 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
3 มิถุนายน 2557 เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง Dark Fiber Optic เป็นเวลา 3 ปี
1 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 พฤษภาคม 2557 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่ 94 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี
28 พฤษภาคม 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลผู้บริหาร (EPR-Cognos) โดยวิธีพิเศษ
28 พฤษภาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เงินฝาก-เงินกู้ ย้อนหลังของธนาคาร เป็นเวลา 4 ปี
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล (จำนวน 15 วงจร)
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 3 ปี
3 มีนาคม 2557 การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ระยะที่ 2