ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการพื้นที่การจัดงานมหกรรมบ้านธอส.60 ฉะเชิงเทรา
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ สาขาสุโขทัย
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการงานซ่อมแซมแก้ไขน้ำรั่วซึมอาคารสำนักงาน สาขาลำพูน
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างผู้ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทำงานผู้บริหารระดับสูง ชั้น 7 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 สิงหาคม 2560 โครงการจ้างผลิตของPremium แนะนำสติ๊กเกอร์ลายใหม่ของGHBank Line Official ระยะเวลา 1 เดือน
22 สิงหาคม 2560 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องนับธนบัตร(แบบรวมอะไหล่) จำนวน 45 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี
22 สิงหาคม 2560 โครงการจ้างผลิตเสื้อยืดในโครงการรับบริจาคโลหิต จำนวน 3,000 ตัว
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร จำนวน 2 โครงการ
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานจัดซื้อพรมปูพื้น และแท่นวางองค์พระบริเวณชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 สิงหาคม 2560 โครงการผู้ให้บริการจัดหาพื้นที่งาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ" ประจำปี 2560
22 สิงหาคม 2560 โครงการ ผู้ให้บริการจัดการโซน ธอส. Pavillion งาน "บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ" ประจำปี 2560
22 สิงหาคม 2560 โครงการ ผู้ให้บริการดำเนินการจัดการด้านพิธีการ การแสดง กิจกรรมบนเวที งาน "บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ" ประจำปี 2560
22 สิงหาคม 2560 โครงการ การบริหารจัดการโครงการงาน "บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ" ประจำปี 2560
22 สิงหาคม 2560 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสาขาย่อยสันทรายและสาขาย่อยสุโขทัย
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องทำงานและบริเวณห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง บริเวณชั้น 6 อาคาร 2 ธอส.สำนักงานใหญ่
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างขนย้าย ปรับปรุงสี พร้อมติดตั้งเครื่อง ATM / CDM / PBM จำนวน 23 สาขา
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่มงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ครบเกษียณอายุในปี 2560
22 สิงหาคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ค่าจ้างของที่ระลึกสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ครบเกษียณอายุ 38 คน งานเลี้ยงขอบคุฯผุ้บริหารและพนักงานที่ครบเกษียณอายุในปี 2560