กิจกรรมเพื่อสังคม | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานระบบ ICAS
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อแบตสำรอง(Power Bank)เพื่อมอบให้ผู้มีอุปการคุณของฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
21 พฤศจิกายน 2557 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz.
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการมอบบัตรกำนัล ให้แก่ เจ้าของ/พนักงานขาย โครงการจัดสรร ที่แนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร
21 พฤศจิกายน 2557 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูลขายทรัพย์สินธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2557
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการซื้อของรางวัลสำหรับโครงการคัดเลือกฝ่าย/สำนักที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี(ด้านความรู้ความเข้าใจในหลักการ CG) ประจำปี 2557
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของสาขาถนนจอมพล
21 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเงินฝากออมทรัพย์ Happy home
20 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการ จัดทำผนังโครงเหล็กติดลวดตาข่าย เพื่อกันนกบริเวณอาคารโดยรอบ สาขาลำพูน
20 พฤศจิกายน 2557 จ้างจัดทำของสมนาคุณเพื่อใช้ในการทำการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก
19 พฤศจิกายน 2557 ประราคากลางงานปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยมีนบุรี
18 พฤศจิกายน 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 64 กล่อง
18 พฤศจิกายน 2557 เช่ารถยนต์จำนวน 183 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
18 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
18 พฤศจิกายน 2557 ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรบาร์โค๊ตชำระหนี้เงินกู้ สำหรับสาขาย่อยเลย,หนองบัวลำภู และสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
17 พฤศจิกายน 2557 การจ้างบริการบำรุงรักษา Finacle Software สำหรับ License ที่ซื้อเพิ่มในปี 2555 เป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน 18 วัน
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตร ATM รูปแบบ Life Style รูปแบบทะเล
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 1 เชียงใหม่
17 พฤศจิกายน 2557 จัดซื้อกระเช้าของขวัญฝ่ายพิธีการสินเชื่อ จำนวน 73 กระเช้า
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ หมุนตามโลก ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสถานีโทรทัศน์ Smart SME ตลอด 24 ชั่วโมง
17 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป NIKON รุ่น D610 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ฝ่ายสื่อสารองค์กร
14 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยสงขลา เป็นเวลา 3 ปี
13 พฤศจิกายน 2557 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข Software License สำหรับ SAS Credit Scoring และซ่อมแซมแก้ไข Hardware ระบบ Credit Scoring เป็นเวลา 1 ปี
13 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 80 เครื่อง เป็นเวลา 1 ปี
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกล่องธนบัตร (Reject) ของเครื่อง ATM ยี่ห้อ Wincor Nixdorf จำนวน 14 เครื่อง
13 พฤศจิกายน 2557 จ้างทำกระเป๋าผ้าแคนวาสอัดกากเพชร จำนวน 5,555 ชิ้น
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน รวมสาขาละ 3 รายการ ให้กับสาขาย่อยบ้านบึง,สาขาย่อยพนมสารคาม,สาขาย่อยนิคมพัฒนา
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 1 (ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติการ,ฝ่ายตรวจสอบการเงิน และฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการบอร์ดแสดงรายการทรัพย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขายโสธร
13 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาหนองคาย
12 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อผ้าหมึก Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
12 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
12 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานปรับปรุงห้องประชุม สาขาย่อยสุโขทัย
12 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาศรีสะเกษ
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU MU X รุ่น 4x2 2.5 DVD A/T จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 3 ปี
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
11 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยสะเดา-ด่านนอก
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเป็นผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาย่อยนิคมพัฒนา สังกัดเขต 4 ระยอง
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ประจำปี 2557
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต 4 ระยอง
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาย่อยสะเดา - ด่านนอก สังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 1 คน เป็นระยะเวลาจ้าง 21 เดือน (เดือนธันวาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2559) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยบ้านบึง สังกัดสำนักงานเขต 2 ชลบุรี
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยพนมสารคาม สังกัดสำนักงานเขต 2 ชลบุรี
10 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 189 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 1 ปี
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาลขนาด 10.1/4”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”x6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีขาว ขนาด 10”x15” กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 3 สี(ตีพื้น) ฝาเจาะเสียบ
10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง สาขาย่อยสะเดา-ด่านนอก
7 พฤศจิกายน 2557 การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CBS เป็นเวลา 3 ปี
7 พฤศจิกายน 2557 จ้างบริการรักษาความสะอาดธนาคารอาคารสงเคราะห์
7 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Pro 4900
7 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson Stylus Pro 9880
7 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการสาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นระยะเวล 3 ปี
6 พฤศจิกายน 2557 โครงการจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์
6 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานปรับปรุอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ สาขาย่อยพิจิตร
6 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสะเดา - ด่านนอก สังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 2 คน เป็นระยะเวลาจ้าง 16 เดือน (เดือนธันวาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559)
6 พฤศจิกายน 2557 จัดซื้อกระเป๋าผ้ากระสอบ 2,000 ชิ้น
6 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 2 เชียงราย จำนวน รปภ. 10 คน เป็นเวลาระยะเวลา 2 เดือน
6 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้จัดงาน(Organizer) ดำเนินการจัดงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฎิบัติงานของโครงการจัดสรร และผู้ประสานงานหน่วยงานเงินฝากรายใหญ่ ประจำปี 2557
5 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ จ้างซ่อมแซมม่านม้วนไฟฟ้า บริเวณโถงการเงิน สำนักพระราม 9
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงโถงลิฟต์และทางเดิน ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ๋
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) างปรับปรุงอุปกรณ์โสตห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องบริการเงินด่วนิตโนมัติ (ATM) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 พฤศจิกายน 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาย่อยบ้านบึง,สาขาย่อยพนมสารคาม,สาขาย่อยนิคมพัฒนา และสาขาย่อยมีนบุรี
4 พฤศจิกายน 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture สำหรับสาขาย่อยสันทรายและสาขาย่อยสะเดา-ด่านนอก
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้าหน้าอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงโถงรับลูกค้าสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
3 พฤศจิกายน 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับผู้บริหาร
3 พฤศจิกายน 2557 จ้างทำผ้าห่มกันหนาวผ้าโปลีฟรีซ พร้อมปักโลโก้
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยนิคมพัฒนา
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยพนมสารคาม
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยบ้านบึง
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยสันทราย
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ เป็นเวลา 2 ปี
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยนิคมพัฒนา ,สาขาย่อยพนมสารคาม
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะเวลา 3 ปี
31 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจัดอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2557 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
31 ตุลาคม 2557 โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 12 หมายเลขพร้อมเครื่อง เป็นระยเวลา 24 เดือน
31 ตุลาคม 2557 จ้างตกแต่งบูธและบริการพื้นที่จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดสระบุรี
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงาน เขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดทำเสื้อยืดโปโลสีส้มของธนาคารเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ประจำปี 2557
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำบัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB PAY CARD)
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำแฟ้มหนังใส่เอกสาร
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายดาดฟ้า (ROOF TOP SiGN) จำนวน 23 สาขา
30 ตุลาคม 2557 กระเป๋าอเนกประสงค์ผ้าหนัง PVC
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตกระดาษเช็ดหน้าบรรจุซอง สำหรับทำการตลาดสินเชื่อเชิงรุก
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อย (จำนวน 5 สาขา) โดยวิธีพิเศษ
29 ตุลาคม 2557 จ้างปรับปรุงประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติธนาคาอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อย (จำนวน 6 สาขา) โดยวิธีพิเศษ
29 ตุลาคม 2557 จัดซื้อกระเป๋าผ้าหนังลายจุด
28 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสาขาย่อยบ้านบึง , ย่อยพนมสารคาม,ย่อยนิคมพัฒนา
28 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ ธอส.สนญ.
28 ตุลาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อระบบจัดการความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Management System) โดยวิธีพิเศษ
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสันทราย จ.เชียงใหม่
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเปลี่ยน 2-Way Valve ของเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Tablet จำนวน 20 เครื่อง
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสาขาย่อยสันทราย
24 ตุลาคม 2557 โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 5 หมายเลขพร้อมเครื่อง
24 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างทำพักสปิงแบบพับเก็บได้
24 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดทำของที่ระลึกสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2558
24 ตุลาคม 2557 ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 640 เครื่อง
20 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักณ์เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ๋
20 ตุลาคม 2557 จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 22 เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
15 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทาง/คู่มือการตรวจสอบด้าน Internet Banking & Mobile Banking
15 ตุลาคม 2557 เช่าใช้บริการคู่สาย ISDN PRI จำนวน 1 เลขหมาย แบบเหมาจ่าย เป็นเวลา 3 ปี
15 ตุลาคม 2557 โครงการซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG D203E/M3820 จำนวน 68 กล่อง และ ผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4050,4551 จำนวน 30 กล่อง
15 ตุลาคม 2557 จัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG D203E/M3820 จำนวน 68 กล่องและผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4050,4551 จำวน 30 กล่อง
9 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานและข้อกำหนดการจัดซื้อจัดหาระบบป้องกันการทุจริตของธนาคารอาคารสงเคราะห์
9 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์ดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำงานพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยวิธีพิเศษ
9 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการและควบคุมการประมวลผลข้อมูล โดยวิธีพิเศษ
8 ตุลาคม 2557 โครงการพัฒนาระบบงานหลักเพิ่มเติม เรื่องรหัสการทำรายการฝ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ตุลาคม 2557 โครงการจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
6 ตุลาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Proliant DL360 G7 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
1 ตุลาคม 2557 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 250 ม้วน
30 กันยายน 2557 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีสอบราคา
30 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Software Radius เป็นเวลา 2 ปี
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ HBA Card จำนวน 2 Card
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
1 กันยายน 2557 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 128 กล่อง
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงระบบอินทราเน็ต ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ
14 สิงหาคม 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 135 เครื่องและเครื่องพิมพ์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เป็นเวลา 4 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
4 สิงหาคม 2557 ซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Wireless LAN ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 สิงหาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แยกสัญญาณแสง (DWDM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีทั่วทั้งองค์กร
14 กรกฎาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยวิธีพิเศษ
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Finacle License
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง