ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ที่ เทสโก้ โลตัส พระราม 4 เป็นระยะเวลา 3 ปี
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ที่ เทสโก้ โลตัส สุขุมวิท 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ที่ The mall งามวงศ์วาน เป็นระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน 16 วัน
4 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ (จำนวน5สาขา : สาขาประจวบคีรีขันธ์,สาขาเพชรบุรี,สาขาหัวหิน,สาขาชุมพร และสาขาย่อยระนอง)
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ล้างรถภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างค่าเช่าเต็นท์ เวที และระบบเสียงในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ สาขาย่อยมุกดาหาร
28 เมษายน 2559 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง สาขาอ่างทอง
28 เมษายน 2559 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง สาขาพัทยา
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ปี 2559
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกล่องบรรจุของพร้อมฝาปิด
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ The First Savings
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
27 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีศักยภาพการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (HIA)
27 เมษายน 2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการ Data Cleansing ข้อมูลในระบบ CBS
26 เมษายน 2559 จ้างบริการทำความสะอาด ประจำสาขาในสังกัดสำนักงาน เขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 3 สาขาหลัก 5 สาขาย่อย (สาขาสาขาหาดใหญ่ , สาขาย่อยถนนราษฎร์อุทิศ, สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวัล, สาขาย่อยสะเดา-ด่านนอก, สาขาสงขลา, สาขายะลา, สาขาย่อยปัตตานี และสาขาย่อยนราธิวาส) จำนวน 1
26 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้ประสานงานเดินทางทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ปี 2559
26 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อทาง Social Media Management ของธนาคารฯ