ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
27 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าแรงสูง (Ring Main Unit) พร้อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27 มิถุนายน 2559 จ้างปรับปรุงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยตราด
27 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการการประกันภัยความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพสำหรับสถาบันการเงิน (Financial Institutions Professional Indemnity : FIPI) ธอส. ประจำปี 2559 ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ)
27 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)จัดจ้างทำของสมนาคุณสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายประจำปี 2559
24 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2559 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
24 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น (A4) ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MPC306ZPF จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์ DE
24 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานสาขาย่อยในสังกัดของฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2 จำนวน 5 สาขา
21 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อตู้รางเลื่อน เพื่อใช้งานสาขาภูเก็ต
21 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยบิ๊กซีสมุทรปราการ ระยะเวลา 3 ปี
20 มิถุนายน 2559 ประกาศกลาง(อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ (แบบลิสซิ่ง) ยี่ห้อ Mercedes-Benz S500 e AMG Premium สีดำ เบาะเทา จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการงานจ้างบริการจัดหาพื้นที่ในงาน Smart SME Expo 2016 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)งานจ้างให้ผู้บริการดำเนินโครงการ Smart SME Expo 2016 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือประมูลบ้านมือสอง ครั้งที่ 2/2559
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงภายในห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ติดตั้งม่านบังแดด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างงานปรับปรุงห้องชมรมดนตรีไทยและห้องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธอส.
20 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดทำประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม(สำหรับพนักงานและพนักงานสัญญาจ้าง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2559 ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (เวลา 00.01 น.) สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (เวลา 24
17 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยเทสโก้ โลตัส พระราม 4 ระยะเวลา 3 ปี
16 มิถุนายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ (DE) อมตะนคร จ.ชลบุรี