ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
28 เมษายน 2560 การจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (CDD Gateway)
28 เมษายน 2560 การจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (CDD Gateway
28 เมษายน 2560 โครงการเช่าที่ทำการเพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ (Data Entey : DE) ชลบุรี ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง เป็นเวลา 3 ปี
28 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งใช้งาน ประจำสาขาย่อยซีคอน บางแค
28 เมษายน 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ อุทยานฯเพื่อชีวิต
28 เมษายน 2560 โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขายโสธร สัญญาเช่า 3 ปี
28 เมษายน 2560 โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขายย่อยเลย สัญญาเช่า 3 ปี
28 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างจัดทำ"กระปุก ธอส.เงินเต็มบ้าน"
28 เมษายน 2560 โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของเคาน์เตอร์การเงินไอเพลส ลาดกระบัง ระยะเวลา 3 ปี
27 เมษายน 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อทางวิทยุ ณ จุดขายภายในห้างบิ๊กซีและห้างท็อปส์
27 เมษายน 2560 โครงการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นเวลา 3 ปี
27 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการทบทวนและปรับปรุงขีดความสามารถ ประจำปี 2560
27 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริษัทให้บริการสื่อสารข้อมูล (SMS)
27 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำห้องเก็บโฉนด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยนครนายก
27 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยอาคารเพิร์ลแบงค์คอก
27 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างทำ Bluetooth Speaker ลำโพงไร้สาย
26 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (สำหรับพนักงานและพนักงานสัญญาจ้าง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (เวลา 00.01 น.) สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (เวลา 24.00น.)
26 เมษายน 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้างประจำปี 2560 ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 (เวลา12.00 น.) สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (เวลา 12.00 น.)
26 เมษายน 2560 โครงการจัดหาพื้นที่จัดงาน "มหกรรมที่่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน จังหวัดระยอง" ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
26 เมษายน 2560 โครงการเช่ารถยนต์ (แบบลิสซิ่ง) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น new Vellfire 2.5 ZG สีเทา จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ระยะเวลา 3 ปี