การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
2 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Money Channel และสื่อวิทยุครอบครัวข่าว
2 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้ประสานงานเดินทางทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุรภาพชีวิตโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ปี 2558
2 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างตกแต่งและประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการพื้นที่จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 58 จังหวัดชลบุรี
2 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโคมไฟ LED สำหรับห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการเช่าพื้นที่จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 58 จังหวัดสระบุรี
1 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
31 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระปุกออมสิน
28 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยซีคอน บางแค เป็นระยะเวลา 3 ปี
28 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (Data center :: DC)
28 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทดสอบแผนฉุกเฉินแบบ Simulation Exercise ในพื้นที่ชั้น 4-5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแจ้งวัฒนะ
28 สิงหาคม 2558 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2559 – 2563
27 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างจัดหาพื้นที่โครงการ Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี, ขอนแก่น และกรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
27 สิงหาคม 2558 จัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-D4550D จำนวน 50 กล่อง และ รุ่น MLT-D203E จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
26 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เก็บข่าวมาเล่า" FM. 102 MHz.
26 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เก็บเล็กผสมน้อย" FM. 90.5 MHz.
26 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสถานีวิทยุ FM. 97.0 MHz. และหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
26 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจัดจ้างเปลี่ยนผ้าบุและซ่อมแซมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 19 ตัว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
26 สิงหาคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,745 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 893 เครื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี
25 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการ Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
25 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
25 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตเสื้อยืดโปโลสีส้ม GIVE จำนวน 540 ตัว
25 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการอบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
24 สิงหาคม 2558 โครงการจ้างจัดทำ Video Presentation ภาคภาษาอังกฤษ
24 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดกิจกรรมธอส.สร้างอาชีพ สร้างสุข สู่ชุมชนปี 2558
24 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ คนหลังข่าว
24 สิงหาคม 2558 ปรับปรุงตกแต่งภายในธนาคารฯ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
24 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างออกแบบจัดทำจดหมายข่าว (G H Bank Newsletter) การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-card) เทศกาลต่างๆ และการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
24 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลาดพร้าว
20 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาฯ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
20 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์ NCRS โดยวิธีพิเศษ
20 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบบัญชีย่อยและเงินยืมทดรองกฎหมาย SUBGL&AV โดยวิธีพิเศษ
19 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อ SAS Software License Version 9.4 สำหรับระบบ Credit Scoring โดยวิธีพิเศษ
19 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อ Server สำหรับระบบ Credit Scoring โดยวิธีสอบราคา
18 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 คูหา 2 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาถนนโรจนะ เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำชุดของขวัญสำหรับตกแต่งบ้านพร้อมกล่องบรรจุ เพื่อใช้ในการทำตลาดสินเชื่อ
17 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร ยี่ห้อ BILLCON, CASHMATE และ JABEZ เป็นเวลา 2 ปี
17 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR Report) ประจำปี 2557
17 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น 1 ชั้น 4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
17 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตรายปี ของปี 2558 และรายเดือน ของปี 2559 และหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้ารายเดือนของปี 2559 พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวนประมา
17 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ประจำปี 2558
14 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าพื้นที่ทำการของเคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี บางปะกอก เป็นระยะเวลา 3 ปี
14 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างดำเนินงาน Home Builder Expo 2015, งาน NPA & Resale Home 2015, งาน Home Loan & Consumer Credit 2015 และงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33
13 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดจ้างผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบ ISO14001 และระบบ OHSAS 18001 (Main-Audit) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
11 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Co-Location สำหรับระบบงานสำคัญของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
11 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
11 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ระยะเวลา 3 ปี
11 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยถนนทรงวาด ระยะเวลา 3 ปี
10 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัสดุ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ท่าน
7 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงห้องแยกขยะ และถนนด้านหน้าห้องขยะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างผู้ให้บริการพื้นที่และผู้ให้บริการดำเนินโครงการมหกรรมการเงิน (Money Expo) 2015 โคราช อุดรธานี และเชียงใหม่
7 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE125I ดิสเบรก – สตาร์ทมือจำนวน 2 คัน ให้กับส่วนปฏิบัติการเงินฝาก ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร
7 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว QUATATION Q-CTRL-HS จำนวน 1 ชุด เพื่อติดตั้งใช้งานที่สาขาย่อยตาก
7 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการในการจัดจ้างเพื่อจัดทำการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
5 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบธนาคารและลานจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
5 สิงหาคม 2558 ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 350 ม้วน โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจ้างจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู้บุตรพนักงานเดือนตุลาคม 2558
3 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารขยายข้าง ขนาด 10.5/8”x15.5/8”x2” กระดาษน้ำตาล 125 แกรม(KI)พิมพ์ 2 สี
3 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
3 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์เหตุการณ์ (Central Log Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
27 กรกฎาคม 2558 จัดซื้อระบบ Consolidate SAN Switch พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการและระบบ โดยวิธีพิเศษ
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเช็คโดยใช้ภาคเช๊คแทนตัวเช็ค (Image cheque Clearing and Archive System:ICAS) โดยวิธีพิเศษ
15 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงระบบจัดการความรู้ออนไลน์ ระยะที่ 2
22 มิถุนายน 2558 ซื้อผ้าหมึก Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
22 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข License ระบบบริหารจัดการ IT ขององค์กร
16 มิถุนายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva 520/562 จำนวน 41 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
16 มิถุนายน 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,598 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015dn 260 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ HP LaserJet5200tn 52 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ 590 จำนวน 90 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ2190 จำนวน 135 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
16 มิถุนายน 2558 ซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Router Cisco จำนวน 11 เครื่อง และ Ethernet Switch จำนวน 40 เครื่อง
28 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server สำหรับการทดสอบและฝึกอบรมเพื่อรองรับระบบ CBS เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 7 วัน และ Software License Veritas Storage Foundation 2 CPU and Veritas Netbackup Client เป็นเวลา 2 ปี 5 วัน
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริษัทดำเนินการพัฒนา E-card Mobile Application
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold บนรถ Mobile Banking จำนวน 6 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
25 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานประจำธนาคารฯ สำนักงานใหญ่อาคาร 1 และอาคารจอดรถ
21 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง จัดทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ฝ่ายบริหารบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558