ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
23 มกราคม 2560 โครงการงานจ้างผู้ให้บริการผลิตสมุดจากกระดาษรีไซเคิล โดยวิธีพิเศษ
23 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน”
22 มกราคม 2560 จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 20 เครื่อง
20 มกราคม 2560 โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในสังกัดเขต 2 สำนักงานเขตขอนแก่น เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน
20 มกราคม 2560 โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในสังกัดเขต 2 สำนักงานเขตขอนแก่น เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน
20 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์สารสนเทศกรมที่ดิน ระยะเวลา 1 ปี
20 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Devices) จำนวน 2 เครื่อง
20 มกราคม 2560 โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯผ่านหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์
20 มกราคม 2560 โครงการจ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic จำนวน 7 ตอน
20 มกราคม 2560 โครงการจ้างผลิต Video Presentation ภาพลักษณ์ธนาคาร จำนวน 2 ชุด
19 มกราคม 2560 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น (A3) ริโก้ รุ่น MPC2004SP จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาย่อยพล
19 มกราคม 2560 โครงการงานจ้างจัดเลี้ยงกลุ่ม พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคาร และลูกจ้างบริษัท ซี.ซีฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560
19 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac 27 นิ้ว Retina 5K จำนวน 1 เครื่อง, โปรแกรม Adobe Photoshop cc. จำนวน 1 License และโปรแกรม Adobe Illustrator cc. จำนวน 1 License
19 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผู้ตรวจสอบอาคาร (ตรวจสอบประจำปี 2560)เพื่อตรวจสอบอาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (อาคาร 1,อาคาร 2,และอาคารจอดรถ)
16 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตน้ำดื่มชนิดขวด ตราธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ฝ่าย/สำนัก ประจำไตรมาสที่1-2 ของปี 2560
16 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
16 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างทำโปสการ์ด รัชกาลที่ 9 ในกิจกรรมครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
13 มกราคม 2560 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
12 มกราคม 2560 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารการเงิน