การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
1 ตุลาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารแบบตู้โครงเหล็กสำเร็จรูป 2 ชั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
1 ตุลาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยพนัสนิคม สังกัดสำนักงานเขต 2 ชลบุรี
1 ตุลาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาย่อยพนัสนิคม สังกัดสำนักงาน 2 ชลบุรี
30 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 4.5 เดือน
30 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 12.5 เดือน
30 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
30 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจ้างทำกระเป๋าที่ระลึกในการประชาสัมพันธ์ธนาคาร สาขาย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
29 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านทางวิทยุ ณ จุดขายในห้างบิ๊กซีและแม๊กซ์แวลู ซุปเปอร์มาร์เก็ต
29 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินระบบงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) ของธนาคาร
28 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคาร และการบริหารข้อด้วยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Disadvantage) ปี 2558
28 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านนิตยสาร MMM (Media-Mass-Media)
28 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ "ช่อง 5 ข่าวเที่ยง"
28 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ของ Modernnine TV
28 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2003SP จำนวน 1 เครื่อง
25 กันยายน 2558 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และปั้มน้ำเย็น (Pump) ของระบบปรับอากาศธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ด้ววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
25 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อย จำนวน 15 สาขา ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 25 วัน โดยวิธีพิเศษ
25 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อย จำนวน 5 สาขา ระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน
25 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “ข่าว 5 หน้า 1” และรายการ "ข่าวภาคค่ำ"
25 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
23 กันยายน 2558 ประกาศกลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีสอบราคา
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น และเครื่องฉีดสเปรย์น้ำหอมอัตโนมัติ ประจำธนาคารฯ สนญ.
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้งที่สาขาย่อยบ้านโป่ง จำนวน 1 ชุด
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในสังกัดเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 13 เดือน 5 วัน
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในสังกัดเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 5 เดือน 5 วัน
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร ยี่ห้อ AMROTEC รุ่น AM-60CSD จำนวน 49 เครื่อง เป็นเวลา 2 ปี
23 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างติดตั้งแผง GHB Express แบบ 3 ช่องบริการ (ATM,CASH DEPOSIT และ PASSBOOK UPDATE) บริเวณด้านหน้าธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
22 กันยายน 2558 โครงการจัดซื้อกระดาษชำระใช้กับห้องสุขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จำนวน 900 กล่อง
21 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 19 อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
21 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระเช้าของขวัญ ประจำปี 2559 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสวัสดิการและโครงการจัดสรร
18 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดหาโรงแรมจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานเกษียณอายุปี2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาหัวหิน เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าที่ดินเปล่า เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาหัวหิน เป็นระยะเวลา 3 ปี
18 กันยายน 2558 โครงการเช่าใช้บริการหมายเลขเติมเงินจำนวน 120 หมายเลข เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษ
18 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 19 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
17 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อม Chiller ตัวที่ 3 อาคาร 1ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
17 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
17 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทภายนอกจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้ ด้วยระบบ Sealer พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
15 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรม “โครงการส่งเสริมวินัยการเงินในชุมชนภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ”
14 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดหาบริษัทจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
14 กันยายน 2558 ประกาศ ธอส. จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขต 3 สุราษฏร์ธานี
11 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ คนสู้ผัน
11 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
11 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ License ระบบศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) พร้อมอุปกรณ์
10 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และส่วนหย่อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
10 กันยายน 2558 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นระบบเช่า "ริโก้" 1. รุ่น MP201SPF จำนวน 1 เครื่อง และ 2. รุ่น MP2501SP จำนวน 1 เครื่อง
10 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
8 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559-2563
7 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือฉบับพิเศษครบรอบ 62 ปี ธนาคารฯ
7 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้,ใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้ร่วม,ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการกู้เงิน
7 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี
4 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ มอบบัตรกำนัล ให้แก่ เจ้าของ/พนักงานขาย โครงการจัดสรร ที่แนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร
3 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (Data center :: DC)
28 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 38 วงจร
28 สิงหาคม 2558 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2559 – 2563
27 สิงหาคม 2558 จัดซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-D4550D จำนวน 50 กล่อง และ รุ่น MLT-D203E จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
26 สิงหาคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,745 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 893 เครื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี
20 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาฯ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
20 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์ NCRS โดยวิธีพิเศษ
20 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสนับสนุนการใช้งานระบบบัญชีย่อยและเงินยืมทดรองกฎหมาย SUBGL&AV โดยวิธีพิเศษ
19 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อ SAS Software License Version 9.4 สำหรับระบบ Credit Scoring โดยวิธีพิเศษ
19 สิงหาคม 2558 การจัดซื้อ Server สำหรับระบบ Credit Scoring โดยวิธีสอบราคา
18 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 คูหา 2 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาถนนโรจนะ เป็นระยะเวลา 3 ปี
5 สิงหาคม 2558 ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 350 ม้วน โดยวิธีพิเศษ
3 สิงหาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์เหตุการณ์ (Central Log Management System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
27 กรกฎาคม 2558 จัดซื้อระบบ Consolidate SAN Switch พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารความเสียงด้านปฏิบัติการและระบบ โดยวิธีพิเศษ
24 กรกฎาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเช็คโดยใช้ภาคเช๊คแทนตัวเช็ค (Image cheque Clearing and Archive System:ICAS) โดยวิธีพิเศษ
15 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงระบบจัดการความรู้ออนไลน์ ระยะที่ 2
16 มิถุนายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold รุ่น Opteva 520/562 จำนวน 41 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
16 มิถุนายน 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,598 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015dn 260 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ HP LaserJet5200tn 52 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ 590 จำนวน 90 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Epson LQ2190 จำนวน 135 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
16 มิถุนายน 2558 ซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง UPS จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server สำหรับการทดสอบและฝึกอบรมเพื่อรองรับระบบ CBS เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 7 วัน และ Software License Veritas Storage Foundation 2 CPU and Veritas Netbackup Client เป็นเวลา 2 ปี 5 วัน
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริษัทดำเนินการพัฒนา E-card Mobile Application
27 พฤษภาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Diebold บนรถ Mobile Banking จำนวน 6 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558