การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
28 มกราคม 2558 จ้างจัดทำข้อมูลรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Report ประจำปี 2557
27 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการพัสดุ จำนวน 1 ท่าน
26 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำข่าวออนไลน์
23 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) 1. การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างการให้บริการ Managed Server ระยะเวลา 1 ปี
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่ ในนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าศูนย์การค้าบิ๊กซี นวนคร เป็นระยะเวลา 3 ปี
21 มกราคม 2558 จ้างจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีในงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
21 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำรายงานประจำปี 2557
19 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างจัดส่งข้อมูลข่าวสารของธนาคารผ่านทาง E-Mail ให้แก่ลูกค้า
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SAN Switch จำนวน 2 เครื่อง
15 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
15 มกราคม 2558 โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล 1-2 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985v at DRC
15 มกราคม 2558 จ้างบริษัทจัดหาอาหารสำหรับงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 (เพิ่มเติม)
14 มกราคม 2558 จ้างจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวที สำหรับงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
13 มกราคม 2558 โครงการจ้างพิมพ์วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2558 (ฉบับที่ 80-83)
13 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยถลาง เป็นระยะเวลา 3 ปี
9 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
9 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ
9 มกราคม 2558 จัดซื้อเครื่อง iPhone จำนวน 64 เครื่อง
8 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
8 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(ตัดแผ่น)
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อนสีส้ม
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สระบุรี เป็น ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
6 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเวลา 3 ปี
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "Business Line&Life ชีวิต ธุรกิจ ความสุข"
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ"คนหลังข่าว" ทาง True Vissions TNN 24
6 มกราคม 2558 จัดซื้อภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำดีแนวนอนบริเวณห้องเก็บน้ำ ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
5 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ มอก. 18001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
5 มกราคม 2558 จัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
5 มกราคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200) ชั้น 2 อ.1
29 ธันวาคม 2557 จ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 ธันวาคม 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักเครื่อง Capture Device จำนวน 4 เครื่อง เครื่องพิมพ์บัตรชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
11 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสาร Router Cisco รุ่น 2821 จำนวน 8 เครื่อง
8 ธันวาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย เป็นเวลา 3 ปี
3 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ โดยวิธีพิเศษ
26 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LTO5) จำนวน 300 ม้วน โดยวิธีพิเศษ
17 พฤศจิกายน 2557 การจ้างบริการบำรุงรักษา Finacle Software สำหรับ License ที่ซื้อเพิ่มในปี 2555 เป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน 18 วัน
13 พฤศจิกายน 2557 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข Software License สำหรับ SAS Credit Scoring และซ่อมแซมแก้ไข Hardware ระบบ Credit Scoring เป็นเวลา 1 ปี
13 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 80 เครื่อง เป็นเวลา 1 ปี
10 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 189 เครื่อง และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 1 ปี
7 พฤศจิกายน 2557 การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CBS เป็นเวลา 3 ปี
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องบริการเงินด่วนิตโนมัติ (ATM) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3 พฤศจิกายน 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 21 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
3 พฤศจิกายน 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารสำหรับผู้บริหาร
15 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทาง/คู่มือการตรวจสอบด้าน Internet Banking & Mobile Banking
15 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบ Electronic Report โดยวิธีพิเศษ
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง