ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดเครื่อง Tablet พร้อม Smart Cover จำนวน 14 เครื่อง
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขา ในสังกัด เขต 3 สำนักงานเขตพิษณุโลก รวม รปภ.จำนวน 17 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ รวม รปภ.จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) “จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2557”
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตร ATM Life Style 4 รูปแบบ
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ทำการของสาขาสยามสแควร์ ต่อไปอีก 3 เดือน
16 เมษายน 2557 ซื้อกระกาษชำระม้วนใหญ่ ยี่ห้อ TISSUE JUMBORLL 2 PLY ความยาว 300 เมตร (มีปรุ) จำนวน 900 ม้วน
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ให้กับสาขาย่อยถนนราษฎร์อุทิศ (หาดใหญ่)
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านวารสารเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT04)
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ และพนักงานที่ที่ปฎิบัติงานครบ 35 30 25 และ 20 ปี ประจำปี 2557
11 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 BiTDl สีดำ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
10 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขายโสธร
10 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ
10 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย
8 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 42 วงจร
8 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET CONNECT 30Mbps / 5 Mbps. เป็นเวลา 3 ปี
3 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้บริการสื่อสารข้อมูล SMS
1 เมษายน 2557 ประกาศ ธอส. ราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 2 เชียงราย
27 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดกิจกรรมภาคกลางวัน (กีฬา & Fun Park) และกิจกรรมภาคกลางคืนในงานกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ 60 ปี และงานปีใหม่ 2557
25 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างวงโยธวาทิต (รร.ราชสีมาวิทยาลัย) ในงานกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ 60 ปี และงานปีใหม่ ประจำปี 2557
25 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำเสื้อยืดสี 6 สี ในงานกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ 60 ปี และงานปีใหม่ ประจำปี 2557
24 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ XML Adapter โดยวิธีพิเศษ
21 มีนาคม 2557 โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP โดยวิธีพิเศษ
21 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา
18 มีนาคม 2557 เช่ารถยนต์สำหรับผู้จัดการเขต จำนวน 9 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
17 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน
13 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) สำหรับห้องมั่นคง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
6 มีนาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบ Internet เป็นเวลา 3 ปี
3 มีนาคม 2557 การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ระยะที่ 2
28 กุมภาพันธ์ 2557 จ้างที่ปรึกษาระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปีบัญชี 2557 โดยวิธีพิเศษ
26 กุมภาพันธ์ 2557 จัดจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข Software License สำหรับ SAS Credit Scoring ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ
25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Domain Name Server
11 กุมภาพันธ์ 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง Migration และจัดซื้อ Web Application สำหรับการ Upgrade Version SAS Credit Scoring โดยวิธีพิเศษ
22 มกราคม 2557 โครงจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
20 มกราคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล
8 พฤษภาคม 2556 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (ยี่ห้อ RITTAL COMPUTER CONTROL TOP CONCEPT CMC-TC