สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดโอกาสให้คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่ผ่านมาของคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ให้กับตนเองและครอบครัว

             โครงการ “บ้านพร้อมสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ” จึงเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ บริษัท ซัน แอสเซท จำกัด โดยเป็นโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ด้วยเกณฑ์การกู้เฉพาะเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประกอบอาชีพในต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นของตนเอง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในโครงการดังกล่าวร่วมกับบริษัท ซัน แอสเซท จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 โดย บริษัท ซัน แอสเซท จำกัด ดำเนินการในฐานะตัวแทนของธนาคารฯ ในการรับยื่นเรื่องขอสินเชื่อของผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ โดยผู้ที่มีความสนใจและต้องการยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์  สามารถติดต่อขอคำปรึกษาและยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารฯ ที่ทาง บริษัท ซัน แอสเซท ได้ทั้งในและต่างประเทศ

             บริษัท ซัน แอสเซท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแบบครบวงจร One Stop Service แก่ผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ ทั้งคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือด้วยบริการ อาทิ

  • บริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภท โดยผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทราบผลการพิจารณาสินเชื่อได้โดยมิต้องเดินทางกลับมาเมืองไทย
  • บริการด้านที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ ช่วยเหลือจัดหาโครงการที่น่าเชื่อถือ ที่ตรงตามความต้องการ ทั้งในเรื่อง ราคา ทำเล และคุณภาพ นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการบ้านพร้อมอยู่ ที่ตกแต่งบ้าน/ที่อยู่อาศัยต่างๆ ด้วยทีมงานสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ เพื่อช่วยขจัดความยุ่งยากและปัญหาของผู้ที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศที่อยู่ไกลและไม่สามารถดำเนินการได้สะดวกด้วยตนเอง โดยทีมงานของบริษัทฯจะคอยดูแลทุกขั้นตอนแทนท่าน และตรวจสอบบ้านก่อนส่งมอบให้ด้วยมาตราฐานทีมงานเฉพาะวิชาชีพ
  • บริการด้านกฎหมายและนิติกรรม ที่ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือในการดำเนินการด้านเอกสารนิติกรรมทุกประเภท โดยบริษัทฯ จะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขอสินเชื่อ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้ที่อาศัยในต่างประเทศสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง การดำเนินเรื่องสามารถทำได้ในประเทศที่ท่านอยู่ได้ทันที
  • บริการธุรกรรมทางการเงิน โดยลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านธนาคารในต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับชำระเงินของสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้แก่ท่าน (Authorized Counter Service) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ขอสินเชื่อได้ชำระค่างวดอย่างปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบประวัติการผ่อนชำระได้เองที่ต่างประเทศผ่านระบบที่ทางบริษัทฯได้เปิดบริการไว้ให้หากท่านต้องการขอคำปรึกษาหรือขอดำเนินเรื่องการยื่นขอสินเชื่อ กรุณากดปุ่ม Click ด้านล่าง

ขอคำปรึกษาการให้สินเชื่อ